ธนบัตรไทยยุคใหม่ตามแบบอย่างสากลเริ่มพิมพ์และนำออกใช้ตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธนบัตรมาโดยตลอดด้วยเหตุผลของการเปลี่ยนรัชกาลรวมถึงลดปัญหาการปลอมแปลงธนบัตร

ธนบัตรไทย สมัยรัชกาลที่ 5ธนบัตร แบบ 1

ธนบัตรไทย สมัยรัชกาลที่ 6ธนบัตร แบบ 2

ธนบัตรไทย สมัยรัชกาลที่ 7


ธนบัตร แบบ 3ธนบัตรไทย สมัยรัชกาลที่ 10


ธนบัตร แบบ 17