ธนบัตรสยาม.คอม

รู้รักษ์คุณค่าธนบัตรไทย  English ภาษาไทย                 

หน้าแรก ธนบัตรสยามพิพิธภัณฑ์ ธนบัตรไทยราคาประเมิน ธนบัตรไทยประมูล ธนบัตรไทยข่าว ธนบัตรไทยซื้อ ขาย ธนบัตรไทยผังเวบไซต์

 

      ผังพิพิธภัณฑ

 ธนบัตรสยาม พิพิธภัณฑ์ > ห้องที่ 1

 เงินกระดาษยุคเริ่มแรกก่อนใช้ธนบัตร

          แต่เดิมสื่อที่ใช้แลกเปลี่ยนในการซื้อขายในสยามแต่ดั้งเดิมคือเงินพดด้วงและเบี้ยซึ่งใช้กันมาแบบนี้ตั้งแต่ยุคสุโขทัย แต่เมื่อสยามเริ่มมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศตะวันตก ปริมาณธุรกรรมการค้าก็มีมากขึ้น สื่อแลกเปลี่ยนเดิมที่ใช้ก็ไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณธุรกรรมการค้าที่เติบโตขึ้นได

          นี่จึงเป็นแรงผลักดันให้ประเทศสยามต้องออกตราสารการเงินที่สามารถรองรับการขยายตัวทางการค้าและสะดวกต่อการใช้ มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือได้ออกมา

Mai หมาย เงินกระดาษไทย
       
Att Kradad อัฐกระดาษ เงินกระดาษไทย
Foreign bank's banknotes บัตรธนาคารต่างประเทศในไทย
Treasury notes เงินกระดาษหลวง
Other types เงินกระดาษไทยชนิดอื่นๆ
(2396)
(2417)
(2432)
(2433)

 

Copyright 2006©:::Siambanknote.com::: All rights reserved.