ธนบัตรสยาม.คอม

         รู้รักษ์คุณค่าธนบัตรไทย  English ภาษาไทย              

หน้าแรก ธนบัตรสยามพิพิธภัณฑ์ ธนบัตรไทยราคาประเมิน ธนบัตรไทยประมูล ธนบัตรไทยข่าว ธนบัตรไทยซื้อ ขาย ธนบัตรไทยผังเวบไซต์

 

       ผังห้องประเมิน

 ธนบัตรสยาม ประเมินราคา > แบบ 10 ชนิดราคา 100 บาท

ราคาประเมิน ธนบัตร 100 บาท แบบ 10

ธนบัตรไทย ๑๐๐ บาท แบบ ๑๐
 
ลายมือชื่อบนธนบัตร
  เสริม วินิจฉัยกุล   ป๋วย อึ๊งภากรณ์
4
6
8
10
12
15
  เสริม วินิจฉัยกุล   พิสุทธิ์ นิมมาเหมินทร์
4
6
8
10
12
15
       
ราคาเหรียญสหรัฐ

 UNC = Uncirculated(100%), EF = Extreamly(85%), VF = Very fine(70%),
  F = Fine(50%), VG = Very good(30%), G= Good(15%)

หายาหมาก
หายาก
ยังหาได้
 


Copyright 2006©:::Siambanknote.com::: All rights reserved.