ธนบัตร 20 บาท แบบ 16 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท (ปี 2556 - 2561)

ธนบัตร 50 บาท แบบ 16 ด้านหน้า
ธนบัตร 50 บาท (ปี 2555 - 2561)

ธนบัตร 100 บาท แบบ 16 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท (ปี 2558 - 2561)

ธนบัตร 500 บาท แบบ 16 ด้านหน้า
ธนบัตร 500 บาท (ปี 2557 - 2561)

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 16 ด้านหน้า
ธนบัตร 1000 บาท (ปี 2558 - 2561)

ราคาโดยประเมิน คลิกดูในธนบัตรแต่ละแบบ


ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรแบบ 16 นี้ ออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ "มหาราช" คือมุ่งเน้นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตตั้งแต่ยุคสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ เริ่มนำออกใช้ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา