ธนบัตร 5 บาท แบบ 11 ด้านหน้า
ธนบัตร 5 บาท (ปี 2512 - 2516)

ธนบัตร 10 บาท แบบ 11 ด้านหน้า
ธนบัตร 10 บาท (ปี 2512 - 2523)

ธนบัตร 20 บาท แบบ 11 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท (ปี 2514 - 2524)

ธนบัตร 100 บาท แบบ 11 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท (ปี 2515 - 2521)
ธนบัตร 500 บาท แบบ 11 ด้านหน้า
ธนบัตร 500 บาท (ปี 2518 - 2530)

ราคาโดยประเมิน คลิกดูในธนบัตรแต่ละแบบ


ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรแบบ 11 เป็นธนบัตรชุดแรกที่ผลิตขึ้นโดยโรงพิมพ์ธนบัตรของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2512 ในช่วงแรกของการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ธนบัตรยังให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศช่วยดำเนินการ จนมาถึงปี 2518 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกธนบัตรชนิดราคา 500 บาทเป็นครั้งแรก และเป็นธนบัตรที่ผลิตขึ้นโดยคนไทยทุกขั้นตอน

ธนบัตรแบบ 11 นี้ มีการพิมพ์ออกมาใช้ 5 ชนิดราคาคือ 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาท และ 500 บาท