ธนบัตร 500 บาท แบบ 11 ด้านหน้า
ธนบัตร 500 บาท แบบ 11 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา หมวดเสริม (s) ลายเซ็น สมหมาย-กำจร สภาพ VF ราคาประมาณ 770 - 800 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น สมหมาย-นุกูล สภาพ VF ราคาประมาณ 12,000 บาท
 • เลขตอง xxxxxxx ลายเซ็น สมหมาย-กำจร สภาพ UNC ราคาประมาณ 15,000 บาท
 • เลขตอง 9999999 ลายเซ็น สมหมาย-นุกูล สภาพ UNC ราคาประมาณ 41,000 บาท
 • ชุดเลขตอง 1's - 9's (รวม 9 ฉบับ) ลายเซ็น สุธี-กำจร สภาพ UNC ราคาประมาณ 190,000 บาท
 • เลขสวย x00000 ลายเซ็น สมหมาย-กำจร สภาพ UNC ราคาประมาณ 6,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตรแบบ 11 เป็นธนบัตรชุดแรกที่ผลิตขึ้นโดยโรงพิมพ์ธนบัตรของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2512 ในช่วงแรกของการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ธนบัตรยังให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศช่วยดำเนินการ

  จนมาถึงปี 2518 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกธนบัตรชนิดราคา 500 บาทซึ่งเป็นธนบัตรที่ผลิตขึ้นโดยคนไทยทุกขั้นตอนเป็นครั้งแรก ธนบัตร 500 บาท แบบ 11 นี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2518 และเริ่มจ่ายแลกเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2518

  ขนาดธนบัตร

  8.25 x 16.00 เซนติเมตร

  ธนบัตรด้านหน้า

  สีหลักของธนบัตรเป็นสีม่วง มีภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์อยู่ตรงกลางขวา มีรูปพระครุฑพ่าห์อยู่ตรงมุมบนซ้าย และมีคำว่า รัฐบาลไทย อยู่ตรงกลาง เว้นที่ว่างด้านซ้ายล่างเป็นลายน้ำ

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  นายบุญชู โรจนเสถียร (17 มี.ค. 2518 - 20 เม.ย. 2519)
  นายสุพัฒน์ สุธาธรรม (22 ต.ค. 2519 - 23 พ.ค. 2522)
  พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (24 พ.ค. 2522 - 11 ก.พ. 2523)
  นายสมหมาย ฮุนตระกูล (11 ก.พ. 2523 - 11 มี.ค. 2523)
  นายอำนวย วีรวรรณ (12 มี.ค. 2523 - 11 มี.ค. 2524)
  นายสมหมาย ฮุนตระกูล (11 มี.ค. 2524 - 10 ส.ค. 2529)
  นายสุธี สิงห์เสน่ห์ (11 ส.ค. 2529 - 8 ส.ค. 2531)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  นายเสนาะ อูนากูล (24 พ.ค. 2518 - 31 ต.ค. 2522)
  นายนุกูล ประจวบเหมาะ (1 พ.ย. 2522 - 13 ก.ย. 2527)
  นายกำจร สถิรกุล (14 ก.ย. 2527 - 5 มี.ค. 2533)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  การพิมพ์หมึกนูน ลายน้ำในเนื้อกระดาษ ฝังแถบเส้นมั่นคงลงในเนื้อกระดาษ

  ข้อมูลอ้างอิง

  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๑๓๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘