ธนบัตร 20 บาท แบบ 15 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท (ปี 2546 - 2556)

ธนบัตร 50 บาท แบบ 15 ด้านหน้า
ธนบัตร 50 บาท ธนบัตรโพลิเมอร์ (ปี 2540 - 2547)

ธนบัตร 50 บาท แบบ 15 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 50 บาท รุ่น 2 ธนบัตรกระดาษ (ปี 2547 - 2555)

ธนบัตร 100 บาท แบบ 15 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท (ปี 2547 - 2548)

ธนบัตร 100 บาท แบบ 15 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท รุ่น 2 (ปี 2548 - 2558)

ธนบัตร 500 บาท แบบ 15 ด้านหน้า
ธนบัตร 500 บาท (ปี 2544 - 2557)

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 15 ด้านหน้า
ธนบัตร 1000 บาท (ปี2542 - 2548 )

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 15 รุ่น 2 ด้านหน้าt
ธนบัตร 1000 บาท รุ่น 2 (ปี 2548 - 2558)

ราคาโดยประเมิน คลิกดูในธนบัตรแต่ละแบบ


ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรแบบ 15 นี้ ออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ "ราชวงศ์จักรี" คือมุ่งเน้นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยในยุคราชวงศ์จักรี เริ่มนำออกใช้ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา

และเป็นครั้งแรกที่ ธปท. ได้ปรับให้ขนาดความกว้างของธนบัตรทุกชนิดราคามีระยะเท่ากันคือ 7.20 ซม.