ธนบัตร 50 บาท แบบ 15 ด้านหน้า
ธนบัตร 50 บาท แบบ 15 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ธารินทร์-ชัยวัฒน์ สภาพ UNC ราคาประมาณ 180 - 190 บาท
 • เลขธรรมดา หมวดเสริม (s) ลายเซ็น ธารินทร์-ชัยวัฒน์ สภาพ UNC ราคาประมาณ 290 - 310 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น สมคิด-ปรีดิยาธร สภาพ UNC ราคาประมาณ 180 - 190 บาท
 • เลขตอง 8888888 สภาพ UNC ราคาประมาณ 57,000 บาท
 • เลขตอง 2222222 สภาพ UNC ราคาประมาณ 19,000 บาท
 • เลขสวย x333333 สภาพ UNC ราคาประมาณ 710 - 740 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตรแบบ 15 นี้ ออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ "ราชวงศ์จักรี" คือมุ่งเน้นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยในยุคราชวงศ์จักรี เริ่มนำออกใช้ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา

  ธนบัตร 50 บาท แบบ 15 นี้เป็นชนิดราคาแรกของธนบัตรแบบ 15 เมื่อแรกออกเป็นธนบัตรที่พิมพ์บนวัสดุโพลิเมอร์ ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2540 และเริ่มจ่ายแลกเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2540

  ขนาดธนบัตร

  7.20 x 14.40 เซนติเมตร

  ธนบัตรด้านหน้า

  สีหลักของธนบัตรเป็นฟ้า มีภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 อยู่ตรงกลางขวา มีรูปพระครุฑพ่าห์อยู่ตรงมุมบนซ้าย และมีคำว่า รัฐบาลไทย อยู่ตรงกลางซ้าย เว้นที่ว่างด้านขวาเป็นลายน้ำ

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านขวาเป็นรูปพระปฐมเจดีย์ ด้านซ้ายเป็นรูปกล้องโทรทัศน์และลูกโลก

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  นายอำนวย วีรวรรณ (29 พ.ย. 2539 - 21 มิ.ย. 2540)
  นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (24 ต.ค. 2540 - 13 พ.ย. 2540)
  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ (14 พ.ย. 2540 - 16 ก.พ. 2544)
  นายสมคิด จาตุศรีพิมักษ์ (17 ก.พ. 2544 - 8 ก.พ. 2546)
  ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ (8 ก.พ. 2546 - 10 มี.ค. 2547)
  นายสมคิด จาตุศรีพิมักษ์ (10 มี.ค. 2547 - 2 ส.ค. 2548)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  นายเริงชัย มะระกานนท์ (13 ก.ค. 2539 - 28 ก.ค. 2540)
  นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (31 ก.ค. 2540 - 4 พ.ค. 2541)
  มรว.จัตุมงคล โสณกุล (7 พ.ค. 2541 - 30 พ.ค. 2544)
  มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล (31 พ.ค. 2544 - 6 ต.ค. 2549)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  การพิมพ์หมึกนูน ลายน้ำในเนื้อวัสดุโพลิเมอร์ การพิมพ์ลายดาวที่ด้านหน้าด้านหลังในตำแหน่งตรงกันเมื่อยกส่องจะเป็นลายดาวที่สมบูรณ์ ภาพลายบางส่วนพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษที่จะเปลี่ยนสีเมื่อส่องด้วยไฟแสงเหนือม่วง