ธนบัตร 50 สตางค์ บาท แบบ 9 ด้านหน้า
ธนบัตร 50 สตางค์ (ปี 2491)

ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 1 บาท รุ่น 1 (ปี 2492 - 2495)

ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 1 บาท รุ่น 2 (ปี 2495 - 2497)

ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 3 ด้านหน้า
ธนบัตร 1 บาท รุ่น 3 (ปี 2497 - 2498)

ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 4 ด้านหน้า
ธนบัตร 1 บาท รุ่น 4 (ปี 2498 - 2500)

ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 5 ด้านหน้า
ธนบัตร 1 บาท รุ่น 5 (ปี 2500 - 2512)

ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 5 บาท รุ่น 1 (ปี 2491 - 2492)

ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 5 บาท รุ่น 2 (ปี 2492 - 2499)

ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 3 ด้านหน้า
ธนบัตร 5 บาท รุ่น 3 (ปี 2499)

ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 4 ด้านหน้า
ธนบัตร 5 บาท รุ่น 4 (ปี 2499 - 2500)

ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 5 ด้านหน้า
ธนบัตร 5 บาท รุ่น 5 (ปี 2500 - 2512)

ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 10 บาท รุ่น 1 (ปี 2491 - 2492)

ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 10 บาท รุ่น 2 (ปี 2492 - 2496)

ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 3 ด้านหน้า
ธนบัตร 10 บาท รุ่น 3 (ปี 2496 - 2498)

ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 4 ด้านหน้า
ธนบัตร 10 บาท รุ่น 4 (ปี 2498 - 2500)

ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 5 ด้านหน้า
ธนบัตร 10 บาท รุ่น 5 (ปี 2500 - 2511)

ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท รุ่น 1 (ปี 2491 - 2493)

ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท รุ่น 2 (ปี 2593 - 2496)

ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 3 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท รุ่น 3 (ปี 2496 - 2499)

ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 4 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท รุ่น 4 (ปี 2499 - 2500)

ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 5 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท รุ่น 5 (ปี 2500 - 2514)

ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท รุ่น 1 (ปี 2491 - 2498)

ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท รุ่น 2 (ปี 2498)

ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 3 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท รุ่น 3 (ปี 2498 - 2502)

ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 4 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท รุ่น 4 (ปี 2502 - 2515)

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 9 ด้านหน้า
ธนบัตร 1000 บาท (ไม่ได้มีการนำออกใช้ในระบบ)

ราคาโดยประเมิน คลิกดูในธนบัตรแต่ละแบบ


ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรแบบ 9 ถือเป็นธนบัตรแบบแรกที่ออกใช้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทยอยออกใช้ตั้งแต่ปี 2491 หลังการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติถึง 2 ปี ซึ่งช่วงแรกของการครองราชนั้นกระทรวงการคลังยังนำธนบัตรที่ส้ั่งพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ 8 ออกใช้อยู่

ในปี พ.ศ. 2490 พบว่ามีการปลอมแปลงธนบัตรแบบ 8 เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้วยหมึกสีพื้นเพียงอย่างเดียว อีกทั้งด้วยเหตุผลของการเปลี่ยนรัชสมัย กระทรวงการคลังจึงได้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งพิมพ์ธนบัตรแบบใหม่จากบริษัทโทม้สเดอลารู ประเทศอังกฤษ ที่เพิ่งฟื้นตัวหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และพร้อมดำเนินการผลิตใหม่

ธนบัตรแบบ 9 พิมพ์ออกมา 7 ชนิดราคา คือ 50 สตางค์ 1 บาท 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาท และ 1000 บาท มีเพียงธนบัตร 1000 บาทเท่านั้นที่ไม่ได้ประกาศออกใช้ เนื่องจากรัฐบาลเกรงว่าการออกธนบัตรชนิดราคาสูงมากจะส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อและจูงใจให้พ่อค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า จึงได้ระงับการออกใช้ธนบัตร 1000 บาท

ธนบัตรแบบ 9 ถูกพิมพ์ออกใช้ต่อเนื่องยาวนานถึง 20 ปี และมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนในรายละเอียดเล็กน้อย แต่โดยภาพรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ประชาชนคุ้นเคยกับสีของธนบัตรแต่ละราคา จนทำให้ธนบัตรที่ออกใหม่ในแบบต่อๆ มายังคงยึดสีหลักของแต่ละชนิดราคาเหมือนในธนบัตรแบบ 9 นี้