ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 4 ด้านหน้า
ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

อยู่ในระหว่างอัพเดทราคา

ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตร 1 บาท รุ่น 4 แบบ 9 มีรูปลักษณะคล้ายกันกับธนบัตร 1 บาท รุ่น 3 แต่มีส่วนที่เปลี่ยนแปลงคือมีการฝังแถบเส้นใยเคลือบโลหะขนาดเล็กตามแนวตั้งของธนบัตร สามารถเห็นได้โดยการยกขึ้นส่อง เป็นลักษณะการต่อต้านการปลอมแปลงที่นำมาใช้ทดแทนการโรยเส้นใยไหมสีบนเนื้อกระดาษอย่างที่เคยใช้ในธนบัตรรุ่น 1 - 3 นอกจากนี้ยังตัดเครื่องหมายทัณฑฆาตตรงคำว่า "ธนบัตร์" ออกไป

จุดเด่นสำคัญที่ง่ายต่อการสังเกตของธนบัตร 1 บาท รุ่น 4 คือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นภาพพระชนมพรรษามากขึ้นหรือที่เรียกกันว่า พระพักตร์แก่ และหมายเลขธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ ไม่มีตัวการันต์ที่คำว่าธนบัตร เมื่อยกส่องจะเห็นลายน้ำรูปพานรัฐธรรมนูญและแถบเส้นใยเคลือบโลหะฝังในแนวตั้งของธนบัตร

ธนบัตร 1 บาท รุ่น 4 แบบ 9 นี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2498

ขนาดธนบัตร

6.50 x 12.70 เซนติเมตร

หมวดอักษรและหมายเลข

ผ ๒๗๒ - ผ ๔๗๕

ธนบัตรด้านหน้า

มีภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องแบบจอมทัพอยู่ทางซ้าย มีรูปพระครุฑพ่าห์อยู่กึ่งกลางตอนบน มีรูปช้างไอราพตสามเศียรอยู่มุมขวาล่าง มีภาพประกอบที่ตำแหน่งกลางคือพระสมุทรเจดีย์ หมวดอักษรและหมายเลขธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ คำว่าธนบัตรไม่มีตัวการันต์ เมื่อยกส่องจะเห็นแถบเส้นใยเคลือบโลหะฝังตามแนวตั้ง และลายน้ำรูปพานรัฐธรรมนูญ

ธนบัตรด้านหลัง

ภาพประธานคือภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง

ลายมือชื่อบนธนบัตร

 • เภา - ส.
 • เภา - เกษม

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ (8 ธ.ค. 2494 - 30 มี.ค. 2500)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (1 มี.ค. 2495 - 24 ก.ค. 2498)
  นายเกษม ศรีพยัคฆ์ (25 ก.ค. 2498 - 23 ก.ค. 2501)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  การพิมพ์หมึกนูน ลายน้ำในเนื้อกระดาษ แถบเส้นใยเคลือบโลหะฝังในเนื้อกระดาษ