ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 5 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ส.-โชติ สภาพ UNC ราคาประมาณ 83,000 - 88,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ส.-โชติ สภาพ EF ราคาประมาณ 44,000 - 46,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ส.-ป๋วย สภาพ UNC ราคาประมาณ 680 - 750 บาท
 • ชุดเลขตอง 1's - 9's + 000001 + 1000000 (รวม 11 ฉบับ) ลายเซ็น ส.-ป๋วย สภาพ EF ราคาประมาณ 250,000 บาท
 • ชุดเลขตอง 1's - 9's + 000001 + 1000000 (รวม 11 ฉบับ) ลายเซ็น สมหมาย-พิสุทธิ์ สภาพ EF ราคาประมาณ 250,000 บาท
 • ธนบัตรตัวอย่าง ลายเซ็น ส.-ป๋วย พิมพ์ "SPECIMEN" สภาพ UNC ราคาประมาณ 32,000 บาท
 • ธนบัตรตัวอย่าง ลายเซ็น สุนทร-ป๋วย พิมพ์ "SPECIMEN" สภาพ UNC ราคาประมาณ 26,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตร 20 บาท รุ่น 5 แบบ 9 มีรูปลักษณะคล้ายกันกับธนบัตร 20 บาท รุ่น 4 แต่มีส่วนที่เปลี่ยนแปลงคือใช้พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นภาพลายน้ำแทนการใช้ภาพพานรัฐธรรมนูญอย่างที่เป็นมานับตั้งแต่ธนบัตรรุ่น 1 - 4

  จุดเด่นสำคัญที่ง่ายต่อการสังเกตของธนบัตร 20 บาท รุ่น 5 คือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นภาพพระชนมพรรษามากขึ้นหรือที่เรียกกันว่า พระพักตร์แก่ และหมายเลขธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ ไม่มีตัวการันต์ที่คำว่าธนบัตร เมื่อยกส่องจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 และเห็นแถบเส้นใยเคลือบโลหะฝังในแนวตั้งของธนบัตร

  ธนบัตร 20 บาท รุ่น 5 แบบ 9 นี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2500

  ขนาดธนบัตร

  8.70 x 14.70 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  ช ๑๐ - ช ๑๐๐, ซ ๑ - ซ ๑๐๐, ร ๑ - ร ๔๕๖ และ ร ๙๐๑ - ร ๙๐๕

  ธนบัตรด้านหน้า

  มีภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องแบบจอมทัพอยู่ทางซ้าย มีรูปพระครุฑพ่าห์อยู่กึ่งกลางตอนบน มีรูปช้างไอราพตสามเศียรอยู่มุมขวาล่าง มีภาพประกอบที่ตำแหน่งกลางคือพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท หมวดอักษรและหมายเลขธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ คำว่าธนบัตรไม่มีตัวการันต์ เมื่อยกส่องจะเห็นแถบเส้นใยเคลือบโลหะฝังตามแนวตั้ง และลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง

  ข้อความการแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยโทษเดิมเขียนว่า "โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่พันบาทถึงหมื่นบาทหรือหรือสิบเท่าราคาธนบัตรปลอมแล้วแต่จำนวนไหนจะมากกว่ากัน" โทษใหม่ที่หนักกว่าเดิมเขียนว่า "โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตร คือจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกอย่างสูงยี่สิบปี และปรับอย่างสูงสี่หมื่นบาท" เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามประมวลกฎหมายอาญาที่เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2500

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

 • เภา - เกษม
 • ส. - เกษม
 • ส. - โชติ
 • โชติ - โชติ
 • สุนทร - ป๋วย
 • ส. - ป๋วย
 • สมหมาย - พิสุทธิ์

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ (8 ธ.ค. 2494 - 30 มี.ค. 2500)
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (26 ก.ย. 2500 - 20 ต.ค. 2501)
  นายโชติ คุณะเกษม (10 ก.พ. 2502 - 1 พ.ค. 2502)
  นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ (1 พ.ค. 2502 - 8 ก.ค. 2508)
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (8 ก.ค. 2508 - 15 ต.ค. 2516)
  นายสมหมาย ฮุนตระกูล (30 พ.ค. 2517 - 20 ก.พ. 2518)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  นายเกษม ศรีพยัคฆ์ (25 ก.ค. 2498 - 23 ก.ค. 2501)
  นายโชติ คุณะเกษม (24 ก.ค. 2501 - 3 พ.ค. 2502)
  นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ (11 มิ.ย. 2502 - 15 ส.ค. 2514)
  นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ (16 ส.ค. 2514 - 23 พ.ค. 2518)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  การพิมพ์หมึกนูน ลายน้ำในเนื้อกระดาษ แถบเส้นใยเคลือบโลหะฝังในเนื้อกระดาษ