ธนบัตร 50 สตางค์ แบบ 9 ด้านหน้า
ธนบัตร 50 สตางค์ แบบ 9 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น วิวัฒนไชย สภาพ UNC ราคาประมาณ 2,000 - 2,100 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตรแบบ 9 ชนิดราคา 50 สตางค์นี้ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐมนตรีสั่งราชการกระทรวงการคลังในขณะนั้น (ขุนสมาหารหิตคดี) เสนอความเห็นหลังจากดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นและจีนว่าควรออกธนบัตรชนิดราคานี้ และมีการสั่งพิมพ์กับบริษัทโทมัสเดอลารู ประเทศอังกฤษไปตั้งแต่ปี 2484 และเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองธนบัตรที่ได้ผลิตยังคงตกค้างอยู่ที่บริษัทและได้นำส่งเมื่อสงครามสงบแล้ว

  ธนบัตรแบบ 9 ชนิดราคา 50 สตางค์นี้ได้รับการประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2491 เป็นธนบัตรแบบใหม่ล็อตแรกที่ประกาศออกใช้ในยุครัชกาลที่ 9

  ขนาดธนบัตร

  6.30 x 11.50 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  Z 1 - Z 20, Z 81 - Z 100, Y 1 - Y 100

  ธนบัตรด้านหน้า

  ตรงกลางเป็นรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้า ล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง ด้านบนเป็นรูปพระครุฑพ่าห์ มุมขวาล่างเป็นรูปช้างไอราพตสามเศียร

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานเป็นภาพพระสมุทรเจดีย์

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (11 พ.ย. 2490 - 8 เม.ย. 2491)