ธนบัตร 1000 บาท แบบ 9 ด้านหน้า
ธนบัตร 1000 บาท แบบ 9 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • ธนบัตรตัวอย่าง ลายเซ็น เภา-เสริม สภาพ UNC ราคาประมาณ 1,770,000 บาท
 • ธนบัตรตัวอย่าง ไม่มีลายเซ็น ไม่มีรูเจาะ พิมพ์ "SPECIMEN DE LA RUE & CO. LTD CANCELLED" ในวงรี สภาพ UNC ราคาประมาณ 830,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตร 1000 แบบ 9 ได้ถูกสั่งพิมพ์ขึ้นในปี 2592 โดยกระทรวงการคลังอนุมัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการจ้างบริษัทโทมัสเดอลารู ประเทศอังกฤษให้ดำเนินการพิมพ์ และบริษัทฯ ได้จัดส่งธนบัตรมายังประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2495

  ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เสนอเรื่องการออกประกาศใช้ไปยังกระทรวงการคลัง แต่เนื่องจากมีกระแสคัดค้านจากหลายฝ่ายซึ่งเกรงว่าอาจจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และพ่อค้าจะฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า อันอาจจะส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชน ในที่สุดกระทรวงการคลังจึงมิได้นำธนบัตรชนิดราคา 1000 บาทนี้ออกใช้และได้ทำลายไปเป็นส่วนใหญ่ในภายหลัง

  ธนบัตร 1000 บาทนี้เท่าที่พบจะเป็นธนบัตรตัวอย่าง หรือเป็นธนบัตรตัวอย่างทดลองสีซึ่งไม่มีลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แต่มีพบบางฉบับที่มีลายเซ็น พลเอก เภา ฯ และ นายเสริม วินิจฉัยกุล จึงถือว่าธนบัตรนี้ก็เป็นธนบัตรตัวอย่างเช่นกัน

  ธนบัตรด้านหน้า

  มีภาพประธานเป็นภาพพระปรางค์วัดอรุณอยู่ตรงกลาง ด้านซ้ายเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 มีรูปพระครุฑพ่าห์อยู่ตรงมุมบนซ้าย ด้านขวาล่างเป็นลายน้ำ

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง