ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 3 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา-ส. สภาพ UNC ราคาประมาณ 31,000 - 36,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา-ส. สภาพ EF ราคาประมาณ 13,500 - 14,200 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา-เกษม สภาพ UNC ราคาประมาณ 3,800 - 4,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ส.-โชติ สภาพ EF ราคาประมาณ 4,800 - 5,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตร 100 บาท รุ่น 3 แบบ 9 มีรูปลักษณะคล้ายกันกับธนบัตร 100 บาท รุ่น 2 แต่มีส่วนที่เปลี่ยนแปลงคือมีการฝังแถบเส้นใยเคลือบโลหะขนาดเล็กตามแนวตั้งของธนบัตร สามารถเห็นได้โดยการยกขึ้นส่อง เป็นลักษณะการต่อต้านการปลอมแปลงที่นำมาใช้ทดแทนการโรยเส้นใยไหมสีบนเนื้อกระดาษอย่างที่เคยใช้ในธนบัตรรุ่น 1 และรุ่น 2 นอกจากนี้ยังตัดเครื่องหมายทัณฑฆาตตรงคำว่า "ธนบัตร์" ออกไป

  จุดเด่นสำคัญที่ง่ายต่อการสังเกตของธนบัตร 100 บาท รุ่น 3 คือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นภาพพระชนมพรรษามากขึ้นหรือที่เรียกกันว่า พระพักตร์แก่ ไม่มีตัวการันต์ที่คำว่าธนบัตร เมื่อยกส่องจะเห็นลายน้ำรูปพานรัฐธรรมนูญและแถบเส้นใยเคลือบโลหะฝังในแนวตั้งของธนบัตร

  ธนบัตร 100 บาท รุ่น 3 แบบ 9 นี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2498

  ขนาดธนบัตร

  8.70 x 14.70 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  ข ๖๐ - ข ๙๓

  ธนบัตรด้านหน้า

  มีภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องแบบจอมทัพอยู่ทางซ้าย มีรูปพระครุฑพ่าห์อยู่กึ่งกลางตอนบน มีรูปช้างไอราพตสามเศียรอยู่มุมขวาล่าง มีภาพประกอบที่ตำแหน่งกลางคือซุ้มประตูยอดมงกุฎ วัดอรุณราชวราราม หมวดอักษรและหมายเลขธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ คำว่าธนบัตรไม่มีตัวการันต์ เมื่อยกส่องจะเห็นแถบเส้นใยเคลือบโลหะฝังตามแนวตั้ง และลายน้ำรูปพานรัฐธรรมนูญ

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง

  ลายมือชื่อบนธนบัตร
 • เภา - ส.
 • เภา - เกษม
 • ส. - เกษม
 • ส. - โชติ

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ (8 ธ.ค. 2494 - 30 มี.ค. 2500)
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (26 ก.ย. 2500 - 20 ต.ค. 2501)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (1 มี.ค. 2495 - 24 ก.ค. 2498)
  นายเกษม ศรีพยัคฆ์ (25 ก.ค. 2498 - 23 ก.ค. 2501)
  นายโชติ คุณะเกษม (24 ก.ค. 2501 - 3 พ.ค. 2502)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  การพิมพ์หมึกนูน ลายน้ำในเนื้อกระดาษ แถบเส้นใยเคลือบโลหะฝังในเนื้อกระดาษ