ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น วิวัฒนไชย-เล้ง สภาพ UNC ราคาประมาณ 14,000 - 15,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น วิวัฒนไชย-เดช สภาพ UNC ราคาประมาณ 99,000 - 100,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น วิวัฒนไชย-เดช สภาพ EF-UNC ราคาประมาณ 51,000 - 56,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ป.-เดช สภาพ UNC ราคาประมาณ 18,500 - 19,200 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น มนู-เดช สภาพ EF ราคาประมาณ 11,000 - 12,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตร 20 บาท รุ่น 2 แบบ 9 มีรูปลักษณะเดียวกันกับธนบัตร 20 บาท รุ่น 1 แต่มีส่วนที่แตกต่างคือหมวดอักษรและหมายเลขพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ

  จุดเด่นสำคัญที่ง่ายต่อการสังเกตของธนบัตร 20 บาท รุ่น 2 คือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นภาพยังเยาว์พระชนมพรรษาหรือที่เรียกกันว่า พระพักตร์หนุ่ม และหมายเลขธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ

  ธนบัตร 20 บาท รุ่น 2 แบบ 9 นี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2493

  ขนาดธนบัตร

  8.70 x 14.70 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  ฉ ๑๓ - ฉ ๕๐

  ธนบัตรด้านหน้า

  มีภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องแบบจักรีอยู่ทางซ้าย มีรูปพระครุฑพ่าห์อยู่กึ่งกลางตอนบน มีรูปช้างไอราพตสามเศียรอยู่มุมขวาล่าง มีภาพประกอบที่ตำแหน่งกลางคือพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์และพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เนื้อกระดาษโรยเส้นไหมสีแดงและน้ำเงิน หมวดอักษรและหมายเลขธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ ลายน้ำรูปพานรัฐธรรมนูญ

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

 • วิวัฒนไชย - เล้ง
 • วิวัฒนไชย - เดช
 • ป. - เดช
 • มนู - เดช

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (11 พ.ย. 2490 - 8 เม.ย. 2491 และ 30 พ.ย. 2491 - 13 ต.ค. 2492)
  จอมพลแปลก พิบูลสงคราม (13 ต.ค. 2492 - 18 ก.ค. 2493)
  พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (18 ก.ค. 2493 - 28 พ.ย. 2494)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  นายเล้ง ศรีสมวงศ์ (25 พ.ย. 2490 - 2 ก.ย. 2491)
  หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ (4 ส.ค. 2492 - 29 ก.พ. 2495)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  การพิมพ์หมึกนูน ลายน้ำในเนื้อกระดาษ เส้นไหมสีบนผิวเนื้อกระดาษ