ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 4 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ส.-โชติ สภาพ VF ราคาประมาณ 53,000 - 56,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น โชติ-โชติ สภาพ EF ราคาประมาณ 17,000 - 18,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น โชติ-โชติ สภาพ VF ราคาประมาณ 5,500 - 5,800 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ส.-ป๋วย สภาพ UNC ราคาประมาณ 1,400 - 1,500 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ส.-ป๋วย สภาพ EF ราคาประมาณ 420 - 440 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น สุนทร-ป๋วย สภาพ UNC ราคาประมาณ 1,300 - 1,400 บาท
 • เลขตอง xxxxxxx ลายเซ็น สุนทร- ป๋วย สภาพ VF ราคาประมาณ 18,000 - 19,000 บาท
 • ธนบัตรตัวอย่าง ไม่มีลายเซ็น พิมพ์ "SPECIMEN" สภาพ UNC ราคาประมาณ 36,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตร 100 บาท รุ่น 4 แบบ 9 มีรูปลักษณะคล้ายกันกับธนบัตร 100 บาท รุ่น 3 แต่มีส่วนที่เปลี่ยนแปลงคือใช้พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นภาพลายน้ำแทนการใช้ภาพพานรัฐธรรมนูญอย่างที่เป็นมานับตั้งแต่ธนบัตรรุ่น 1 - 3

  จุดเด่นสำคัญที่ง่ายต่อการสังเกตของธนบัตร 100 บาท รุ่น 4 คือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นภาพพระชนมพรรษามากขึ้นหรือที่เรียกกันว่า พระพักตร์แก่ ไม่มีตัวการันต์ที่คำว่าธนบัตร เมื่อยกส่องจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 และเห็นแถบเส้นใยเคลือบโลหะฝังในแนวตั้งของธนบัตร

  ธนบัตร 100 บาท รุ่น 4 แบบ 9 นี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2502

  ขนาดธนบัตร

  8.70 x 14.70 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  ข ๙๔ - ข ๑๐๐, ค ๑ - ค ๑๐๐, ง ๑ - ง ๑๐๐ และ จ ๑ - จ ๑๓๓

  ธนบัตรด้านหน้า

  มีภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องแบบจอมทัพอยู่ทางซ้าย มีรูปพระครุฑพ่าห์อยู่กึ่งกลางตอนบน มีรูปช้างไอราพตสามเศียรอยู่มุมขวาล่าง มีภาพประกอบที่ตำแหน่งกลางคือซุ้มประตูยอดมงกุฎ วัดอรุณราชวราราม หมวดอักษรและหมายเลขธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ คำว่าธนบัตรไม่มีตัวการันต์ เมื่อยกส่องจะเห็นแถบเส้นใยเคลือบโลหะฝังตามแนวตั้ง และลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง

  ข้อความการแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่น 1 - 3 โดยโทษเดิมเขียนว่า "โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่พันบาทถึงหมื่นบาทหรือหรือสิบเท่าราคาธนบัตรปลอมแล้วแต่จำนวนไหนจะมากกว่ากัน" โทษใหม่ที่หนักกว่าเดิมเขียนว่า "โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตร คือจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกอย่างสูงยี่สิบปี และปรับอย่างสูงสี่หมื่นบาท" เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามประมวลกฎหมายอาญาที่เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2500

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

 • ส. - โชติ
 • โชติ - โชติ
 • สุนทร - ป๋วย
 • ส. - ป๋วย

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (26 ก.ย. 2500 - 20 ต.ค. 2501)
  นายโชติ คุณะเกษม (10 ก.พ. 2502 - 1 พ.ค. 2502)
  นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ (1 พ.ค. 2502 - 8 ก.ค. 2508)
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (8 ก.ค. 2508 - 15 ต.ค. 2516)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  นายโชติ คุณะเกษม (24 ก.ค. 2501 - 3 พ.ค. 2502)
  นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ (11 มิ.ย. 2502 - 15 ส.ค. 2514)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  การพิมพ์หมึกนูน ลายน้ำในเนื้อกระดาษ แถบเส้นใยเคลือบโลหะฝังในเนื้อกระดาษ