ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น วิวัฒนไชย-เล้ง สภาพ UNC ราคาประมาณ 31,000 - 36,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น วิวัฒนไชย-เล้ง สภาพ EF ราคาประมาณ 12,000 - 12,500 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น วิวัฒนไชย-เล้ง สภาพ VF ราคาประมาณ 9,500 - 10,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น พระยาโท-วิวัฒนไชย สภาพ UNC ราคาประมาณ 85,000 - 89,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น พระยาโท-วิวัฒนไชย สภาพ VF ราคาประมาณ 35,000 - 38,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น พระยาโท-วิวัฒนไชย สภาพ F ราคาประมาณ 12,000 - 13,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น วิวัฒนไชย-เดช สภาพ EF ราคาประมาณ 35,000 - 37,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น วิวัฒนไชย-เดช สภาพ F ราคาประมาณ 12,000 - 13,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ป.-เดช สภาพ VF ราคาประมาณ 55,000 - 58,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 1 มีรูปลักษณะเดียวกันกับธนบัตรแบบ 4 (โทมัส) ปรับภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

  จุดเด่นสำคัญที่ง่ายต่อการสังเกตของธนบัตร 20 บาท รุ่น 1 คือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นภาพยังเยาว์พระชนมพรรษาหรือที่เรียกกันว่า พระพักตร์หนุ่ม และหมายเลขธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง

  ธนบัตร 20 บาท รุ่น 1 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2491

  ขนาดธนบัตร

  8.70 x 14.70 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  ฉ ๑ - ฉ ๑๒

  ธนบัตรด้านหน้า

  มีภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องแบบจักรีอยู่ทางซ้าย มีรูปพระครุฑพ่าห์อยู่กึ่งกลางตอนบน มีรูปช้างไอราพตสามเศียรอยู่มุมขวาล่าง มีภาพประกอบที่ตำแหน่งกลางคือพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์และพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เนื้อกระดาษโรยเส้นไหมสีแดงและน้ำเงิน หมวดอักษรและหมายเลขธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง ลายน้ำรูปพานรัฐธรรมนูญ

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

 • วิวัฒนไชย - เล้ง
 • พระยาโท - วิวัฒนไชย
 • วิวัฒนไชย - เดช
 • ป. - เดช

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (11 พ.ย. 2490 - 8 เม.ย. 2491)
  พระยาโทณวณิกมนตรี (15 เม.ย. 2491 - 30 พ.ย. 2491)
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (30 พ.ย. 2491 - 13 ต.ค. 2492)
  จอมพลแปลก พิบูลสงคราม (13 ต.ค. 2492 - 18 ก.ค. 2493)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  นายเล้ง ศรีสมวงศ์ (25 พ.ย. 2490 - 2 ก.ย. 2491)
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (3 ก.ย. 2491 - 2 ธ.ค. 2491)
  นายเล้ง ศรีสมวงศ์ (3 ธ.ค. 2491 - 3 ส.ค. 2492)
  หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ (4 ส.ค. 2492 - 29 ก.พ. 2495)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  การพิมพ์หมึกนูน ลายน้ำในเนื้อกระดาษ เส้นไหมสีบนผิวเนื้อกระดาษ