ธนบัตร 1 บาท แบบ 3 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 1 บาท รุ่น 2 (ปี 2479)

ธนบัตร 5 บาท แบบ 3 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 5 บาท รุ่น 2 (ปี 2479)

ธนบัตร 10 บาท แบบ 3 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 10 บาท รุ่น 2 (มีปี 2479)

ธนบัตร 20 บาท แบบ 3 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท รุ่น 2 (ปี 2480)

ราคาโดยประเมิน คลิกดูในธนบัตรแต่ละแบบ


ข้อมูลธนบัตร

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรีเฉลิมพระปรมาภิไธยขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

ในช่วงต้นรัชกาลที่ 8 กระทรวงการคลังได้นำธนบัตรแบบ 3 มาเปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและเริ่มออกใช้ในปี 2479