ธนบัตร 5 บาท แบบ 3 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 5 บาท แบบ 3 รุ่น 2 ด้านหลัง

ราคาธนบัตรโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น พระยามาน สภาพ UNC ราคาประมาณ 42,500 - 44,600 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ไชยยศ สภาพ UNC ราคาประมาณ 39,000 - 40,900 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ไชยยศ สภาพ VF ราคาประมาณ 18,900 - 19,800 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ไชยยศ สภาพ F ราคาประมาณ 8,300 - 8,700 บาท
 • เลขตอง xxxxx ลายเซ็น พระยามาน สภาพ UNC ราคาประมาณ 120,000 - 124,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรีเฉลิมพระปรมาภิไธยขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

  ในช่วงต้นรัชกาลที่ 8 กระทรวงการคลังได้นำธนบัตรแบบ 3 มาเปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและเริ่มออกใช้ในปี 2479

  ธนบัตร 5 บาท แบบ 3 รุ่น 2 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2479

  ขนาดธนบัตร

  8.50 x 15.50 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  เริ่มตั้งแต่ ด ๒๑ เป็นต้นไป

  ธนบัตรด้านหน้า

  องค์ประกอบสำคัญคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดลทรงเครื่องแบบจักรีอยู่เบื้องซ้าย ตรงกลางเป็นภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง มีรูปไอราพตอยู่ที่มุมขวาล่าง หมวดอักษรและหมายเลขพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง ใต้หมายเลขธนบัตรมีวันเดือนปีของธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระสมุทรเจดีย์อยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง ในวงกลมสีขาวด้านซ้ายล่างมีลายน้ำรูปช้างสามเศียรไอราพต

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พระยามานวราชเสวี (22 ก.ย. 2477 - 1 ส.ค. 2478)
  พระยาไชยยศสมบัติ (21 ธ.ค. 2480 - 19 ธ.ค. 2481)