ธนบัตร 20 บาท แบบ 3 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท แบบ 3 รุ่น 2 ด้านหลัง

ราคาธนบัตรโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ไชยยศ สภาพ VF ราคาประมาณ 20,000 - 21,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรีเฉลิมพระปรมาภิไธยขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

  ในช่วงต้นรัชกาลที่ 8 กระทรวงการคลังได้นำธนบัตรแบบ 3 มาเปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและเริ่มออกใช้ในปี 2479

  ธนบัตร 20 บาท แบบ 3 รุ่น 2 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2480

  ขนาดธนบัตร

  9.50 x 17.50 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  เริ่มตั้งแต่ น ๑๑ เป็นต้นไป

  ธนบัตรด้านหน้า

  องค์ประกอบสำคัญคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดลทรงเครื่องแบบจักรีอยู่เบื้องซ้าย ตรงกลางเป็นภาพชุมชนริมแม่น้ำ มีรูปไอราพตอยู่ที่มุมขวาล่าง หมวดอักษรและหมายเลขพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง ใต้หมายเลขธนบัตรมีวันเดือนปีของธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระสมุทรเจดีย์อยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง ในวงกลมสีขาวด้านซ้ายล่างมีลายน้ำรูปช้างสามเศียรไอราพต

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  พระยาไชยยศสมบัติ (21 ธ.ค. 2480 - 19 ธ.ค. 2481)