ธนบัตร 20 บาท แบบ 17 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท (ปี 2561)

ธนบัตร 50 บาท แบบ 17 ด้านหน้า
ธนบัตร 50 บาท (ปี 2561)

ธนบัตร 100 บาท แบบ 17 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท (ปี 2561)

ราคาโดยประเมิน คลิกดูในธนบัตรแต่ละแบบ

ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรแบบ 17 นี้ ออกแบบใหม่เพื่อใช้ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในคอนเซ็ปต์ "ราชวงศ์จักรี" คือมุ่งเน้นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรียุคกรุงรัตนโกสินทร์