ธนบัตร 20 บาท แบบ 17 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท (ปี 2561 - ปัจจุบัน)

ธนบัตร 50 บาท แบบ 17 ด้านหน้า
ธนบัตร 50 บาท (ปี 2561 - ปัจจุบัน)

ธนบัตร 100 บาท แบบ 17 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท (ปี 2561 - ปัจจุบัน)

ธนบัตร 500 บาท แบบ 17 ด้านหน้า
ธนบัตร 500 บาท (ปี 2561 - ปัจจุบัน)

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 17 ด้านหน้า
ธนบัตร 1000 บาท (ปี 2561 - ปัจจุบัน)

ราคาโดยประเมิน คลิกดูในธนบัตรแต่ละแบบ


ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรแบบ 17 นี้ ออกแบบใหม่เพื่อใช้ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในคอนเซ็ปต์ "ราชวงศ์จักรี" คือมุ่งเน้นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรียุคกรุงรัตนโกสินทร์