ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรจะเริ่มนำออกใช้ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10) เมื่อธนบัตรนำออกใช้แล้วจึงจะนำรายละเอียดลงเวบไซต์