ธนบัตร 100 บาท แบบ 17 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท  แบบ 17 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ปัจจุบันสามารถแลกได้ที่ธนาคารพาณิชย์ตามราคาหน้าธนบัตร

ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรแบบ 17 นี้ ออกแบบใหม่เพื่อใช้ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในคอนเซ็ปต์ "ราชวงศ์จักรี" คือมุ่งเน้นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรียุคกรุงรัตนโกสินทร์

ธนบัตร 100 บาท แบบ 17 ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2561 และเริ่มจ่ายแลกเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2561

ขนาดธนบัตร

7.20 x 15.00 เซนติเมตร

ธนบัตรด้านหน้า

สีหลักของธนบัตรเป็นสีแดง มีภาพประธานเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 10 ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ อยู่ตรงกลางขวา มีรูปพระครุฑพ่าห์อยู่ตรงมุมขวาบน คำว่า รัฐบาลไทย อยู่ตรงกลางซ้าย เว้นที่ว่างด้านซ้ายเป็นลายน้ำ หมายเลขธนบัตรเลขอารบิคพิมพ์เป็นแนวตั้งด้านขวา

ธนบัตรด้านหลัง

มีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นภาพประธาน มีภาพการเสด็จประพาสยุโรปและภาพการฝึกเสือป่าภาพประกอบ ด้านล่างมีข้อความแจ้งโทษการปลอมแปลงธนบัตร

ลายมือชื่อบนธนบัตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (19 ส.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2562)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายวิรไท สันติประภพ (1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

การพิมพ์หมึกนูน เนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง ลายน้ำในเนื้อกระดาษ แถบสีฝังในเนื้อกระดาษ การพิมพ์เลขแฝงในลายประดิษฐ์ ลวดลายบางส่วนพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษที่จะเปลี่ยนสีเมื่อส่องด้วยไฟแสงเหนือม่วง

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๗๙ ง หน้า ๑๒ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑