ธนบัตร 1 บาท แบบ 2 รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 1 บาท (มี 2 รุ่น พิมพ์ออกใฃ้ปี 2468 และ 2471)

ธนบัตร 5 บาท แบบ 2 รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 5 บาท (มี 2 รุ่น พิมพ์ออกใฃ้ปี 2468 และ 2471)

ธนบัตร 10 บาท แบบ 2 รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 10 บาท (มี 2 รุ่น พิมพ์ออกใฃ้ปี 2468 และ 2471)

ธนบัตร 20 บาท แบบ 2 รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท (มี 2 รุ่น พิมพ์ออกใฃ้ปี 2468 และ 2471)

ธนบัตร 100 บาท แบบ 2 รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท (มี 2 รุ่น พิมพ์ออกใฃ้ปี 2471)

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 2 รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 1000 บาท (มี 2 รุ่น พิมพ์ออกใฃ้ปี 2471)

ราคาโดยประเมิน คลิกดูในธนบัตรแต่ละแบบ


ข้อมูลธนบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2453 ในช่วงต้นรัชกาลยังคงมีการใช้ธนบัตรแบบ 1 ที่ได้สั่งพิมพ์ไว้ตั้งแต่รัชกาลก่อนรวมถึงที่ได้สั่งเพิ่มในรัชกาลของพระองค์

เมื่อมีการเปลี่ยนรัชกาลใหม่และรวมถึงธนบัตรแบบ 1 ใกล้หมดลงกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจึงมีดำริจะเปลี่ยนแบบธนบัตรใหม่ จึงได้เตรียมการคัดเลือกบริษัทผู้พิมพ์ธนบัตรไว้หลายรายและสุดท้ายได้ตกลงจ้างบริษัทโทมัสเดอลารู ประเทศอังกฤษเป็นผู้พิมพ์ธนบัตร

ธนบัตรแบบ 2 มีความพิเศษกว่าธนบัตรแบบ 1 คือมีการพิมพ์เส้นนูนซึ่งทำให้ยากต่อการปลอมแปลง และยังเพิ่มการพิมพ์ลวดลายที่ด้านหลังธนบัตรอีกด้วย แต่ธนบัตรแบบ 2 นี้ยังไม่มีการทำลายน้ำในเนื้อกระดาษ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีสำคัญที่แสดงถึงการค้าขายและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย พระองค์จึงได้ทรงเลือกให้เป็นภาพด้านหลังธนบัตร ประชาชนมักเรียกธนบัตรแบบ 2 นี้ว่า ธนบัตรไถนา

ธนบัตรแบบ 2 มีออกมา 6 ราคาคือ 1 บาท 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาท และ 1000 บาท มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดในธนบัตรคือในธนบัตรรุ่นแรกมีข้อความปรากฏบนธนบัตรว่า "สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราสยาม" ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติธนบัตรสยามในปี 2446 ที่กำหนดให้ธนบัตรนำมาขึ้นเป็นเงินตราโลหะได้ ต่อมาได้ออกกฎหมายให้นำเงินสำรองไปลงทุนได้ 100% จึงได้ออกพระราชบัญญัติเงินตราเพิ่มเติมชั่วคราวในปี 2461 ให้งดจ่ายเงินตราแก่ผู้นำมาขอขึ้นเงิน แม้ในระหว่างนั้นธนบัตรที่หมุนเวียนในระบบจะมีข้อความ "สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราสยาม" ก็ไม่มีกฎหมายใดให้รับธนบัตรขึ้นเป็นเงินตราได้

จนถึงปี 2471 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินตรา กำหนดให้เงินตราของประเทศประกอบด้วยธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ จึงทำให้ธนบัตรเป็นเงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ไม่ใช่ตั๋วสัญญาใช้เงินอย่างที่เคยเป็น ในธนบัตรแบบ 2 รุ่น 2 จึงแก้ข้อความเป็น "ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย"