ธนบัตร 20 บาท แบบ 2 มีทั้งหมด 2 รุ่นดังนี้

ธนบัตร 20 บาท รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท รุ่น 1 ด้านหลัง

ธนบัตร 20 บาท รุ่น 1 ข้อความด้านบนคือ "สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราสยาม"


ธนบัตร 20 บาท รุ่น 2 ด้านหน้า

ธนบัตร 20 บาท รุ่น 2 เปลี่ยนเฉพาะด้านหน้า แก้ข้อความเป็น "ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย"

ราคาธนบัตรโดยประเมิน

 • รุ่น 1 เลขธรรมดา ลายเซ็น ศุภโยค สภาพ EF ราคาประมาณ 44,800 - 47,000 บาท
 • รุ่น 1 เลขธรรมดา ลายเซ็น ศุภโยค สภาพ VF ราคาประมาณ 20,100 - 21,100 บาท
 • รุ่น 1 เลขธรรมดา ลายเซ็น ศุภโยค สภาพ F ราคาประมาณ 7,300 - 7,700 บาท
 • รุ่น 2 เลขธรรมดา ลายเซ็น ศุภโยค สภาพ VF ราคาประมาณ 17,800 - 18,600 บาท
 • รุ่น 2 เลขธรรมดา ลายเซ็น โกมารกุล สภาพ VF ราคาประมาณ 9,000 - 9,500 บาท
 • รุ่น 2 เลขธรรมดา ลายเซ็น พระยาศรี สภาพ VF ราคาประมาณ 10,740 - 10,900 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2453 ในช่วงต้นรัชกาลยังคงมีการใช้ธนบัตรแบบ 1 ที่ได้สั่งพิมพ์ไว้ตั้งแต่รัชกาลก่อนรวมถึงที่ได้สั่งเพิ่มในรัชกาลของพระองค์

  เมื่อมีการเปลี่ยนรัชกาลใหม่และรวมถึงธนบัตรแบบ 1 ใกล้หมดลงกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจึงมีดำริจะเปลี่ยนแบบธนบัตรใหม่ จึงได้เตรียมการคัดเลือกบริษัทผู้พิมพ์ธนบัตรไว้หลายรายและสุดท้ายได้ตกลงจ้างบริษัทโทมัสเดอลารู ประเทศอังกฤษเป็นผู้พิมพ์ธนบัตร

  ธนบัตรแบบ 2 มีความพิเศษกว่าธนบัตรแบบ 1 คือมีการพิมพ์เส้นนูนซึ่งทำให้ยากต่อการปลอมแปลง และยังเพิ่มการพิมพ์ลวดลายที่ด้านหลังธนบัตรอีกด้วย แต่ธนบัตรแบบ 2 นี้ยังไม่มีการทำลายน้ำในเนื้อกระดาษ

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีสำคัญที่แสดงถึงการค้าขายและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย พระองค์จึงได้ทรงเลือกให้เป็นภาพด้านหลังธนบัตร ประชาชนมักเรียกธนบัตรแบบ 2 นี้ว่า ธนบัตรไถนา

  ธนบัตร 20 บาท แบบ 2 มี 2 รุ่น มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดในธนบัตรคือในธนบัตรรุ่นแรกมีข้อความปรากฏบนธนบัตรว่า "สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราสยาม" ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติธนบัตรสยามในปี 2446 ที่กำหนดให้ธนบัตรนำมาขึ้นเป็นเงินตราโลหะได้ ต่อมาได้ออกกฎหมายให้นำเงินสำรองไปลงทุนได้ 100% จึงได้ออกพระราชบัญญัติเงินตราเพิ่มเติมชั่วคราวในปี 2461 ให้งดจ่ายเงินตราแก่ผู้นำมาขอขึ้นเงิน แม้ในระหว่างนั้นธนบัตรที่หมุนเวียนในระบบจะมีข้อความ "สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราสยาม" ก็ไม่มีกฎหมายใดให้รับธนบัตรขึ้นเป็นเงินตราได้

  จนถึงปี 2471 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินตรา กำหนดให้เงินตราของประเทศประกอบด้วยธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ จึงทำให้ธนบัตรเป็นเงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ไม่ใช่ตั๋วสัญญาใช้เงินอย่างที่เคยเป็น ในธนบัตรแบบ 2 รุ่น 2 จึงแก้ข้อความเป็น "ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย"

  ธนบัตร 20 บาท รุ่น 1 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2468
  ธนบัตร 20 บาท รุ่น 2 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2471

  ขนาดธนบัตร

  9.50 x 17.50 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลขธนบัตร

  น ๑ - น ๑๐๐

  ธนบัตรด้านหน้า

  มีคำว่า "ยี่สิบบาท" ทับอยู่บนลายเฟื่อง มีแถบรัศมี 12 แฉก แต่ละแฉกมีข้อความขนาดจิ๋วคำว่า รัฐบาลสยาม มีหมวดอักษรโรมันและเลขอารบิคทางด้านซ้าย หมวดอักษรไทยและเลขไทยด้านขวา พร้อมวันเดือนปีของธนบัตรอยู่ใต้หมวดหมายเลขธนบัตรทั้ง 2 ข้าง และมีหมวดอักษรไทยและเลขไทยที่ตำแน่งเหนือลายเซ็น

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานเป็นรูปพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในกรอบวงรีลายเฟื่อง มีเลขราคาเลขอารบิคอยู่ด้านขวา เลขไทยอยู่ด้าานซ้าย

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รุ่น 1

 • ศุภโยค

  รุ่น 2

 • ศุภโยค
 • โกมารกุล
 • พระยาศรี

  เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม 17 ม.ค. 2465 - 26 ต.ค. 2472)
  พระยาโกมารกุลมนตรี (26 ต.ค. 2472 - 9 เม.ย. 2475)
  เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (24 มิ.ย. 2476 - 21 ก.ย. 2477)