ธนบัตร 100 บาท แบบ 14 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท (ปี 2537 - 2547)

ธนบัตร 500 บาท แบบ 14 ด้านหน้า
ธนบัตร 500 บาท (ปี 2539 - 2544)

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 14 ด้านหน้า
ธนบัตร 1000 บาท (ปี2535 - 2542 )

ราคาโดยประเมิน คลิกดูในธนบัตรแต่ละแบบ


ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรแบบ 14 นี้ ออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ "ราชวงศ์จักรี" คือมุ่งเน้นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยในยุคราชวงศ์จักรี เริ่มนำออกใช้ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา และเป็นครั้งแรกที่พิมพ์ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาทออกใช้