ธนบัตร 10 บาท แบบ 12 ด้านหน้า
ธนบัตร 10 บาท (ปี 2523 - 2539)

ธนบัตร 20 บาท แบบ 12 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท (ปี 2524 - 2545)

ธนบัตร 100 บาท แบบ 12 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท (ปี 2521 - 2538)

ราคาโดยประเมิน คลิกดูในธนบัตรแต่ละแบบ


ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรแบบ 12 นี้ ออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ "มหาราช" เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาภิไธย มหาราช จึงได้ใช้ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับพระเกียรติดังกล่าวมาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตร

ธนบัตรแบบ 12 นี้ มีการพิมพ์ออกมาใช้ 3 ชนิดราคาคือ 10 บาท 20 บาท และ 100 บาท โดยเริ่มพิมพ์ออกมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521

จุดเด่นของธนบัตรชุดนี้คือเริ่มการกำหนดตำแหน่งพิมพ์ภาพลายพระครุฑพ่าห์ที่ด้านหน้าและด้านหลังในตำแหน่งที่ตรงกัน เมื่อยกส่องจะเห็นว่าลายทับกันสนิทไม่เหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นลักษณะใหม่ในการต่อต้านการปลอมแปลงธนบัตร