ธนบัตร 20 บาท แบบ 6 รุ่น 1  ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท รุ่น 1 (ปี 2488)

ธนบัตร 20 บาท แบบ 6 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท รุ่น 2 (ปี 2488)

ธนบัตร 100 บาท แบบ 6 รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท รุ่น 1 (ปี 2488)

ธนบัตร 100 บาท แบบ 6 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท รุ่น 2 (ปี 2488)

ราคาโดยประเมิน คลิกดูในธนบัตรแต่ละแบบ


ข้อมูลธนบัตร

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปริมาณธนบัตรที่มีใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งธนบัตรมีสภาพชำรุดรวดเร็วเพราะธนบัตรบางส่วนที่ผลิตได้ในประเทศมีคุณภาพไม่ดีนัก รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มการผลิตธนบัตรโดยให้กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือช่วยพิมพ์อีกแห่งหนึ่ง โดยใช้กระดาษจากโรงงานกระดาษไทย กาญจนบุรี

การพิมพ์ธนบัตรแบบ 6 นี้มีเพียง 2 ราคา คือ 20 บาท และ 100 บาท โดยนำรูปแบบธนบัตร 20 บาท แบบ 4 โทมัส และธนบัตร 100 บาท แบบ 4 กรมแผนที่ทหารบกมาใช้