ธนบัตร 100 บาท แบบ 6 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท แบบ 6 รุ่น 2 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เล้ง สภาพ UNC ราคาประมาณ 26,000 - 27,500 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เล้ง สภาพ EF ราคาประมาณ 24,000 - 25,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตร 100 บาท แบบ 6 รุ่น 2 นี้มีรูปแบบเหมือนธนบัตร 100 บาท แบบ 6 รุ่น 1 แต่ใช้กระดาษที่ผลิตจากโรงงานกระดาษไทยที่มีลายน้ำรูปคลื่น โรยเส้นไหมสีแดงและสีน้ำเงินทั่วไปทั้งฉบับ และพิมพ์รูปพานรัฐธรรมนูญด้วยหมึกสีม่วงอ่อนไว้ที่วงกลมด้านขวา

  ธนบัตรที่พิมพ์จากกรมแผนที่ทหารบกจะมีคำว่า "กรมแผนที่" อยู่ตรงกลางด้านล่าง แต่หากเป็นธนบัตรที่พิมพ์จากกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือจะไม่มีการพิมพ์ชื่อสถานที่พิมพ์

  ด้านหลังธนบัตรมีการประทับตราพระสยามเทวาธิราชด้วยหมึกแดงพร้อมหมวดอักษรและหมายเลขตรงกับด้านหน้าเพื่อใช้ตรวจพิสูจน์เนื่องจากเป็นธนบัตรราคาสูง

  ธนบัตร 100 บาท แบบ 6 รุ่น 2 นี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2488

  ขนาดธนบัตร

  8.70 x 14.70 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  เริ่มตั้งแต่ ป ๑ เป็นต้นไป

  ธนบัตรด้านหน้า

  องค์ประกอบสำคัญคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงเครื่องแบบจักรีอยู่เบื้องซ้าย ตรงกลางเป็นภาพซุ้มประตูยอดมงกุฎ วัดอรุณราชวราราม มีภาพช้างสามเศียรไอราพตอยู่ที่มุมขวาล่าง หมวดอักษรและหมายเลขพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง ลายน้ำเป็นรูปคลื่น พิมพ์รูปพานรัฐธรรมนูญสีม่วงอ่อนตรงวงกลมข้างขวา

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  นายเล้ง ศรีสมวงศ์ (10 ม.ค. 2488 - 31 ส.ค. 2488)
  นายดิเรก ชัยนาม (1 ก.ย. 2488 - 1 ก.พ. 2489)