ธนบัตรที่ระลึก 20 บาท ชุดประวัติศาสตร์
ธนบัตรที่ระลึก 50 บาท  ชุดประวัติศาสตร์
ธนบัตรที่ระลึก 100 บาท  ชุดประวัติศาสตร์
ธนบัตรที่ระลึก 500 บาท  ชุดประวัติศาสตร์
ธนบัตรที่ระลึก 1000 บาท  ชุดประวัติศาสตร์

ราคาโดยประเมิน คลิกดูในธนบัตรแต่ละแบบ

ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรฉบับนี้เป็นธนบัตรที่ระลึกชุดประวัติศาสตร์ เป็นธนบัตรชุดสุดท้ายที่เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเป็นการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ที่ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. ยังความเศร้าโศกแก่พสกนิกรทั้งแผ่นดิน

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ผลิตและออกใช้ธนบัตรชุดนี้ โดยด้านหน้าธนบัตรยังคงใช้รูปแบบธนบัตรแบบ 16 และออกแบบภาพและลวดลายด้านหลังธนบัตรใหม่ ให้เป็นเรื่องราวในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ธนบัตรชุดนี้ผลิตไม่จำกัดจำนวนเพื่อให้เพียงพอและสามารถใช้หมุนเวียนได้ตามปกติ วันที่เริ่มจ่ายแลกธนบัตรคือวันที่ 20 กันยายน 2560

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง หน้า ๔ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐