ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ด้านหน้า ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 ในปี 2559 ธปท. เห็นเป็นการสมควรนำธนบัตรที่ระลึกราคา 70 บาท ออกใช้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ สมัยอันเป็นมงคลนี้

ธปท. ออกแบบธนบัตรใหม่ทั้งหมดและประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ในราคา 100 บาทพร้อมแผ่นพับ

ขนาดธนบัตร

8.90 x 16.20 เซนติเมตร

ธนบัตรด้านหน้า

ธนบัตรถูกออกแบบตามแนวตั้ง องค์ประกอบหลักคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์

ธนบัตรด้านหลัง

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องบรมขัตติยาราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ประทับยืนหน้าพระที่นังพุดตานกาญจนสิงหาสน์

ลายมือชื่อบนธนบัตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (19 ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายวิรไท สันติประภพ (1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน)

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง หน้า ๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙