ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ด้านหน้า ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

เนื่องในโอกาสการจัดงานปีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 ในปี 2539 ธปท. เห็นเป็นการสมควรนำธนบัตรที่ระลึกออกใช้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ สมัยอันเป็นมงคลนี้

ธปท. สั่งพิมพ์ธนบัตรนี้จากโรงพิมพ์ธนบัตรประเทศออสเตรเลีย ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2539 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 ในราคา 1,100 บาทพร้อมซองผ้าไหมและเล่มสูจิบัตร

ปกซองผ้าไหมบรรจุธนบัตรที่ระลึก ปกซองผ้าไหมบรรจุธนบัตรที่ระลึก
ปกซองผ้าไหมบรรจุธนบัตรที่ระลึก ปกซองผ้าไหมบรรจุธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แบบพิเศษนี้ถือได้ว่ามีความพิเศษที่สุดจากธนบัตรที่ระลึกทั้ง 3 แบบที่พิมพ์ออกมาในวโรกาสมหามงคลครั้งนี้ เนื่องจากเป็นธนบัตรที่ออกแบบใหม่ทั้งหมด และเป็นครั้งแรกที่พิมพ์บนวัสดุโพลิเมอร์ และใช้หมึกพิมพ์พิเศษที่สามารถสะท้อนแสงได้แวววาวเมื่อพลิกธนบัตรไปมา จัดมาพร้อมชุดปกผ้าไหมเพื่อบรรจุเก็บธนบัตรอย่างสวยงาม พร้อมสมุดสูจิบัตรเล่มเล็กที่พิมพ์ภาพและพระราชกรณียกิจตลอดช่วงเวลาแห่งการครองราชของพระองค์ จึงนับเป็นชุดธนบัตรที่ระลึกที่สมบูรณ์ที่สุดครั้งหนึ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผลิตออกมา

นอกจากนี้ยังมีสิ่งพิเศษที่ไม่สามารถถ่ายทอดความสมบูรณ์ผ่านภาพถ่ายธนบัตรที่เห็นด้านบนนี้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ยากแก่การทำลอกเลียนหรือปลอมแปลงได้ และเป็นจุดที่นักสะสมหรือผู้สนใจควรที่จะรู้ นั่นคือ

ขนาดธนบัตร

9.10 x 17.10 เซนติเมตร

จำนวนการพิมพ์

ประมาณ 1 ล้านฉบับ หมวดตัวอักษรไทย 50ก 50ข 50ค 50ง 50จ 50ฉ 50ต 50ท 50ธ 50พ หมวดอักษรโรมัน 50A 50B 50C 50D 50E 50F 50G 50H 50J 50S โดยหมวดอักษรไทยจับตู่หมวดอักษรโรมันไม่ซ้ำกัน หมายเลขตั้งแต่ 90000 - 99999

ธนบัตรด้านหน้า

โทนสีโดยรวมของธนบัตรที่ระลึกฉบับนี้เป็นสีเขียวปนสีเหลือง โดดเด่นด้วยสีทองแวววาวตรงจุดที่เป็นลายน้ำ ภาพด้านหน้าของธนบัตรเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตภรณ์ ประทับเหนือพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ด้านขวาล่างเป็นภาพโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งองค์ใหม่ที่จัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ ด้านซ้ายเป็นรูปตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ด้านล่างของตราสัญลักษณ์เป็นลายศิลปะไทยลายพุ่มข้าวบิณฑ์เชื่อมต่อกับลวดลายกระหนก ระหว่างรูปตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติและลวดลายไทยเป็นลายดาวที่ประดิษฐ์จากเส้นลวดลายเรขาคณิต

ธนบัตรด้านหลัง

ภาพประธานด้านหลังของธนบัตรเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในขณะทรงงานซึ่งเป็นภาพจากต้นแบบบนปกนิตยสาร Asia Magazine ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2530 เป็นภาพที่พระองค์กำลังทรงงานตามโครงการในพระราชดำริ อุปกรณ์ประจำพระองค์ที่ประชาชนเห็นจนชินตาได้แก่ ดินสอ แผนที่ กล้องถ่ายภาพ และวิทยุสื่อสาร ล้วนปรากฎอยู่บนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ส่วนด้านซ้ายเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบด้วยภาพไล่จากบนลงมาคือ น้ำตกทีลอซู ฝายน้ำล้นเพื่อการเกษตร กังหันน้ำชัยพัฒนา ส่วนด้านขวาเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน ฟื้นฟูจากสภาพที่แห้งแล้งหรือถูกทำลาย ประกอบด้วยภาพไล่จากบนลงมาคือ โครงการเกษตรแบบขั้นบันไดที่ดอยอ่างขาง การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดินภูเขา ทุ่งดอกแกลดิโอลัสและผลผลิตในโครงการหลวง

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑ ง หน้า ๓ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๙