ธนบัตรที่ระลึก 500 บาท  ชุดประวัติศาสตร์ ด้านหลัง
ธนบัตรที่ระลึก 500 บาท ชุดประวัติศาสตร์ ด้านหน้า

ราคาโดยประเมิน

ปัจจุบันยังสามารถแลกธนบัตรสภาพใช้แล้วได้ที่ธนาคารพาณิชย์ตามราคาหน้าธนบัตร

ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรฉบับนี้เป็นธนบัตรที่ระลึกชุดประวัติศาสตร์ เป็นธนบัตรชุดสุดท้ายที่เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเป็นการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ที่ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. ยังความเศร้าโศกแก่พสกนิกรทั้งแผ่นดิน

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผลิตธนบัตรชุดนี้แบบไม่จำกัดจำนวนเพื่อให้เพียงพอและสามารถใช้หมุนเวียนได้ตามปกติ วันที่เริ่มจ่ายแลกธนบัตรคือวันที่ 20 กันยายน 2560

ธนบัตรด้านหน้า

รูปด้านหน้าธนบัตรเหมือนกับธนบัตรแบบ 16

ธนบัตรด้านหลัง

ด้านหลังธนบัตรเป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในรัชการที่ 9 และภาพแสดงเรื่องราวพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร

ลายมือชื่อบนธนบัตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายวิรไท สันติประภพ

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง หน้า ๔ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐