ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระบรมราชินีนาถครบ 5 รอบ ด้านหลัง
ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระบรมราชินีนาถครบ 5 รอบ ลายน้ำ
ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระบรมราชินีนาถครบ 5 รอบ ด้านหน้า

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

ธปท.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2535

ธปท. ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2535 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 10 สิงหาคม 2535 ในราคาฉบับละ 1000 บาทและใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียน

จำนวนการพิมพ์

ประมาณ 10 ล้านฉบับ หมวดอักษรและหมายเลข 9ก 0000001 - 9ก 9999999

ลักษณะธนบัตร

ลักษณะและขนาดธนบัตรเหมือนกับธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 14 ต่างกันที่ลายน้ำเป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใต้ลายน้ำพิมพ์คำว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕

ข้อมูลอ้างอิง

ประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ 30 มิถุนายน 2535