ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระบรมราชินีนาถครบ 6 รอบ ด้านหน้า ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระบรมราชินีนาถครบ 6 รอบ ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

ธปท.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในปี พ.ศ. 2547

ธปท. ออกแบบธนบัตรใหม่ทั้งหมด ให้เป็นภาพเรื่องราวและพระราชกรณียกิจของพระองค์ และประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 4 ส.ค. 2547 ในราคาฉบับละ 200 บาทพร้อมแผ่นพับ

ขนาดธนบัตร

7.20 x 16.20 เซนติเมตร

จำนวนการพิมพ์

ประมาณ 7.3 ล้านฉบับ หมวดอักษรและหมายเลข 9ธ 0000001 - 9ธ 7299999

ธนบัตรด้านหน้า

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย

ธนบัตรด้านหลัง

พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๕๐ ง หน้า ๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗