ธนบัตร 50 สตางค์ ด้านหน้า
ธนบัตร 50 สตางค์ ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • ธนบัตรเปล่า ไม่มีหมายเลขและลายเซ็น สภาพ UNC ราคาประมาณ 16,500 - 17,500 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา สภาพ UNC ราคาประมาณ 1,650 - 1,740 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา สภาพ EF ราคาประมาณ 1,200 - 1,260 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เล้ง สภาพ UNC ราคาประมาณ 1,500 - 1,600 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไทยไม่สามารถสั่งพิมพ์ธนบัตรจากบริษัทโทมัสเดอลารู ประเทศอังกฤษได้ เพราะอังกฤษอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตร ไทยจึงประสบปัญหาขาดแคลนธนบัตร รัฐบาลจึงได้ขอให้ประเทศญี่ปุ่นผลิตธนบัตรให้โดยมีบริษัท Mitsui Bussan Kaisha เป็นตัวแทนติดต่อกับโรงพิมพ์ธนบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่น

  ธนบัตรที่สั่งพิมพ์จากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับในช่วงหลังๆ แตกต่างไปจากรุ่นแรกๆ เนื่องจากในช่วงหลังๆ ญึ่ปุ่นถูกโจมตีจากฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างหนัก ทำให้วัสดุที่ใช้ในการผลิตธนบัตรขาดแคลน

  ธนบัตร 50 สตางค์ นี้ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2485

  ขนาดธนบัตร

  6.30 x 11.70 เซนติเมตร

  ธนบัตรด้านหน้า

  องค์ประกอบสำคัญคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงเครื่องแบบจักรีอยู่เบื้องขวา ตรงกลางเป็นภาพลายเฟื่องเป็นพื้นหลังของข้อความ "รัฐบาลไทย" มีพานรัฐธรรมนูญอยู่ที่มุมขวาล่าง หมวดอักษรและหมายเลขพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง กระดาษไม่มีลายน้ำ

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ (17 ธ.ค. 2484 - 1 ส.ค. 2487)
  นายเล้ง ศรีสมวงศ์ (10 ม.ค. 2488 - 31 ส.ค. 2488)