ธนบัตร 1 บาท แบบ 5 มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดนับจากรุ่นแรกหลายครั้ง ทั้งหมดมีดังนี้

ธนบัตร 1 บาท รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 1 บาท รุ่น 1 ด้านหลัง

ธนบัตร 1 บาท รุ่น 1 ที่ด้านหน้าพิมพ์หมวดอักษรภาษาไทยและหมายเลขไทยตรงมุมซ้ายล่าง


ธนบัตร 1 รุ่น 2 บาท ด้านหน้า

ธนบัตร 1 บาท รุ่น 2 เปลี่ยนเฉพาะด้านหน้า เปลี่ยนหมายเลขตรงมุมซ้ายล่างเป็นเลขอารบิค หมวดอักษรยังเป็นภาษาไทย


ธนบัตร 1 บาท รุ่น 3 ด้านหน้า

ธนบัตร 1 บาท รุ่น 3 เปลี่ยนเฉพาะด้านหน้า โดยตัดหมวดหมายเลขตรงมุมซ้ายล่างออก แต่ที่มุมขวาบนใช้เป็นหมวดอักษรภาษาไทยและหมายเลขอารบิค


ราคาโดยประเมิน

 • ธนบัตรเปล่า ไม่มีหมายเลขและลายเซ็น สภาพ UNC ราคาประมาณ 26,000 - 27,300 บาท
 • ธนบัตรตัวอย่าง ไม่มีลายเซ็น พิมพ์ตัวอย่างภาษาญี่ปุ่น สภาพ UNC ราคาประมาณ 21,200 - 22,300 บาท
 • รุ่น 1 เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา สภาพ UNC ราคาประมาณ 2,750 - 2,900 บาท
 • รุ่น 2 เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา สภาพ UNC ราคาประมาณ 3,000 - 3,200 บาท
 • รุ่น 3 เลขธรรมดา ลายเซ็น ควง สภาพ UNC ราคาประมาณ 9,500 - 10,000 บาท
 • รุ่น 3 เลขธรรมดา ลายเซ็น ควง สภาพ EF ราคาประมาณ 4,600 - 4,800 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไทยไม่สามารถสั่งพิมพ์ธนบัตรจากบริษัทโทมัสเดอลารู ประเทศอังกฤษได้ เพราะอังกฤษอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตร ไทยจึงประสบปัญหาขาดแคลนธนบัตร รัฐบาลจึงได้ขอให้ประเทศญี่ปุ่นผลิตธนบัตรให้โดยมีบริษัท Mitsui Bussan Kaisha เป็นตัวแทนติดต่อกับโรงพิมพ์ธนบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่น

  ธนบัตรที่สั่งพิมพ์จากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับในช่วงหลังๆ แตกต่างไปจากรุ่นแรกๆ เนื่องจากในช่วงหลังๆ ญึ่ปุ่นถูกโจมตีจากฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างหนัก ทำให้วัสดุที่ใช้ในการผลิตธนบัตรขาดแคลน

  ธนบัตร 1 บาท รุ่น 1 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2485
  ธนบัตร 1 บาท รุ่น 2 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2485
  ธนบัตร 1 บาท รุ่น 3 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2487

  ขนาดธนบัตร

  6.50 x 12.50 เซนติเมตร

  ธนบัตรด้านหน้า

  องค์ประกอบสำคัญคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงเครื่องแบบจักรีอยู่เบื้องขวา ด้านซ้ายเป็นภาพอุโบสถวัดภูมินทร์ จ.น่าน ตรงกลางเป็นภาพลายเฟื่องเป็นพื้นหลังของข้อความ "รัฐบาลไทย" มีรูปไอราพตอยู่ที่มุมขวาล่าง หมวดอักษรและหมายเลขพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง ลายน้ำรูปพานรัฐธรรมนูญ

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ (17 ธ.ค. 2484 - 1 ส.ค. 2487)
  นายควง อภัยวงศ์ (2 ส.ค. 2487 - 10 ม.ค. 2488)
  นายเล้ง ศรีสมวงศ์ (10 ม.ค. 2488 - 31 ส.ค. 2488)