ธนบัตร 20 บาท แบบ 5 มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดนับจากรุ่นแรกหลายครั้ง ทั้งหมดมีดังนี้

ธนบัตร 20 บาท รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท รุ่น 1 ด้านหลัง

ธนบัตร 20 บาท รุ่น 1 ที่ด้านหน้าพิมพ์หมวดอักษรภาษาไทยและหมายเลขไทยตรงมุมซ้ายล่าง


ธนบัตร 20 บาท รุ่น 2 ด้านหน้า

ธนบัตร 20 บาท รุ่น 2 เปลี่ยนเฉพาะด้านหน้า เปลี่ยนหมายเลขตรงมุมซ้ายล่างเป็นเลขอารบิค หมวดอักษรยังเป็นภาษาไทย


ธนบัตร 20 บาท รุ่น 3 ด้านหน้า

ธนบัตร 20 บาท รุ่น 3 เปลี่ยนเฉพาะด้านหน้าโดยตัดหมวดหมายเลขตรงมุมซ้ายล่างออก แต่ที่มุมขวาบนใช้เป็นหมวดอักษรภาษาไทยและหมายเลขอารบิค


ธนบัตร 20 บาท รุ่น 4 ด้านหน้า

ธนบัตร 20 บาท รุ่น 4 เฉพาะในหมวด น 31, น 32 และ น 33 เหมือนรุ่น 3 แต่ที่มุมล่างซ้ายมีหมวดอักษรไทยและหมายเลขอารบิค


ธนบัตร 20 บาท รุ่น 5 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท รุ่น 5 ด้านหลัง

ธนบัตร 20 บาท รุ่น 5 เหมือนรุ่น 3 แต่ด้านหน้าเพิ่มหมายเลขธนบัตรเป็น 7 หลัก และเปลี่ยนสีด้านหลังเป็นสีแสด


ราคาโดยประเมิน

 • รุ่น 1 เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา สภาพ EF ราคาประมาณ 9,500 - 10,000 บาท
 • รุ่น 1 เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา สภาพ VF ราคาประมาณ 4,700 - 5,000 บาท
 • รุ่น 1 เลขสวย x0000 ลายเซ็น เภา สภาพ VF ราคาประมาณ 23,600 - 24,800 บาท
 • รุ่น 3 เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา สภาพ UNC ราคาประมาณ 35,500 - 37,000 บาท
 • รุ่น 3 เลขธรรมดา ลายเซ็น เล้ง สภาพ EF ราคาประมาณ 16,500 - 17,500 บาท
 • รุ่น 3 เลขธรรมดา ลายเซ็น ควง สภาพ VF ราคาประมาณ 14,200 - 14,900 บาท
 • รุ่น 3 เลขตอง xxxxx ลายเซ็น ควง สภาพ VF ราคาประมาณ 37,800 - 40,000 บาท
 • รุ่น 4 (หมวด P 31) เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา สภาพ EF ราคาประมาณ 96,800 - 101,600 บาท
 • รุ่น 5 เลขธรรมดา ลายเซ็น เล้ง สภาพ UNC ราคาประมาณ 23,600 - 24,800 บาท
 • รุ่น 5 เลขธรรมดา ลายเซ็น เล้ง สภาพ EF ราคาประมาณ 18,900 - 20,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไทยไม่สามารถสั่งพิมพ์ธนบัตรจากบริษัทโทมัสเดอลารู ประเทศอังกฤษได้ เพราะอังกฤษอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตร ไทยจึงประสบปัญหาขาดแคลนธนบัตร รัฐบาลจึงได้ขอให้ประเทศญี่ปุ่นผลิตธนบัตรให้โดยมีบริษัท Mitsui Bussan Kaisha เป็นตัวแทนติดต่อกับโรงพิมพ์ธนบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่น

  ธนบัตรที่สั่งพิมพ์จากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับในช่วงหลังๆ แตกต่างไปจากรุ่นแรกๆ เนื่องจากในช่วงหลังๆ ญึ่ปุ่นถูกโจมตีจากฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างหนัก ทำให้วัสดุที่ใช้ในการผลิตธนบัตรขาดแคลน

  การขนส่งธนบัตรมีทั้งขนส่งทางอากาศและทางทะเล ในการขนส่งทางทะเลนั้นเมื่อการโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตรรุนแรงขึ้น จึงได้เปลี่ยนจากการขนส่งมาที่ท่าเรือกรุงเทพไปที่ท่าเรือสิงคโปร์แล้วลำเลียงเข้ากรุงเทพทางรถไฟแทน ครั้งหนึ่งเมื่อรถไฟมาถึงสถานีท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีคนร้ายลักลอบถีบหีบธนบัตรลงจากรถไฟ ธนบัตรที่ถูกลักไปมีชนิด 5 บาท 74,000 ฉบับ ชนิด 10 บาท 224,000 ฉบับ ชนิด 20 บาท 72,000 ฉบับ และชนิด 100 บาท 40,968 ฉบับ และต่อมาพบธนบัตรดังกล่าวมีการพิมพ์ปลอมลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้ามาหมุนเวียนในระบบ กระทรวงการคลังได้ออกประกาศวันที่ 24 ส.ค. 2489 แจ้งหมายเลขที่ผิดกฎหมาย และเพื่อมิให้ผู้สุจริตเสียหาย จึงจำเป็นต้องสอบสวนในบางกรณีว่าได้มาโดยสุจริตหรือไม่ ธนบัตรปลอมกลุ่มนี้เรียกกันว่า ธนบัตรไทยถีบ หรือธนบัตรเล้งท่าฉาง

  ธนบัตร 20 บาท รุ่น 1 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2485
  ธนบัตร 20 บาท รุ่น 2 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2485
  ธนบัตร 20 บาท รุ่น 3 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2487
  ธนบัตร 20 บาท รุ่น 4 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2487
  ธนบัตร 20 บาท รุ่น 5 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2488

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2489 ให้ยกเลิกใช้ธนบัตรแบบ 5 ราคา 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2489 เป็นต้นไป

  ขนาดธนบัตร

  9.00 x 15.50 เซนติเมตร

  ธนบัตรด้านหน้า

  องค์ประกอบสำคัญคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงเครื่องแบบจักรีอยู่เบื้องขวา ด้านซ้ายเป็นภาพพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ตรงกลางเป็นภาพลายเฟื่องเป็นพื้นหลังของข้อความ "รัฐบาลไทย" มีรูปไอราพตที่มุมขวาล่าง หมวดอักษรและหมายเลขพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง มีลายน้ำรูปพานรัฐธรรมนูญ พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ (17 ธ.ค. 2484 - 1 ส.ค. 2487)
  นายควง อภัยวงศ์ (2 ส.ค. 2487 - 10 ม.ค. 2488)
  นายเล้ง ศรีสมวงศ์ (10 ม.ค. 2488 - 31 ส.ค. 2488)