ธนบัตร 50 สตางค์ ด้านหน้า
ธนบัตร 50 สตางค์ ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ศรีวิสาร สภาพ UNC ราคาประมาณ 3,500 - 3,600 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ศรีวิสาร สภาพ EF ราคาประมาณ 2,600 - 2,700 บาท
 • ไม่มีหมายเลขและลายเซ็น ไม่ได้พิมพ์ทับราคาเดิม สภาพ UNC ราคาประมาณ 12,000 - 12,500 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 7 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ในระหว่างสมครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไทยได้ขอให้ประเทศญี่ปุ่นพิมพ์ธนบัตรให้เนื่องจากไม่สามารถให้ประเทศอื่นพิมพ์ธนบัตรได้ แต่เนื่องจากการขนส่งใดๆ จากประเทศญี่ปุ่นทำได้ลำบาก และจากที่ญี่ปุ่นเข้าบุกยึดเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย พบว่ามีโรงงานผลิตธนบัตรที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้สร้างไว้ ญี่ปุ่นจึงได้ใช้โรงงานแห่งนี้พิมพ์ธนบัตรตามแบบธนบัตร 10 บาท แบบ 5 โดยวัสดุที่ใช้พิมพ์มีคุณภาพไม่ดีนัก และไม่ได้พิมพ์ลายเซ็นและหมายเลขธนบัตร เมื่อผลิตเสร็จก็ส่งมาที่สิงคโปร์แล้วส่งต่อมายังไทย

  เมื่อรัฐบาลได้รับและเตรียมจะประกาศออกใช้ธนบัตรกลับพบว่ามีธนบัตรใหม่ชนิดนี้ที่พิมพ์ปลอมลายเซ็นและหมายเลขออกมาก่อน ซึ่งได้ทราบภายหลังว่ามีธนบัตรจำนวนหนึ่งสูญหายก่อนส่งมากรุงเทพ รัฐบาลจึงไม่ได้ประกาศออกใช้ ทำให้ธนบัตรแบบดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รัฐบาลจึงนำธนบัตรที่ได้รับมาแก้ไขราคาโดยใช้หมึกสีดำพิมพ์เลขราคา 50 สตางค์ปิดทับเลขราคาเดิม

  ธนบัตร 50 สตางค์นี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2489

  ขนาดธนบัตร

  8.50 x 14.50 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  ฮ ๑ - ฮ ๑๐๐, อ ๑ - อ ๑๐๐, ฬ ๑ - ฬ ๑๐๐, ห ๑ - ห ๑๘

  รูปลักษณะธนบัตร

  ลวดลายบนหน้าธนบัตรเหมือนกับธนบัตร 10 บาท แบบ 5 แต่พิมพ์เลขราคา ๕๐ สตางค์ทับเลขราคาเดิมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พระยาศรีวิสารวาจา (2 ก.พ. 2489 - 24 มี.ค. 2489)