ธนบัตร 1 บาท แบบบุก ด้านหน้า
ธนบัตร 1 บาท แบบบุก ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ปรีดี สภาพ UNC ราคาประมาณ 4,200 - 4,300 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 7 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลอังกฤษได้ให้บริษัทโทมัส เดอ ลารู จัดพิมพ์ธนบัตรชนิดราคา 1 บาท เพื่อมาใช้จ่ายเมื่อกองทัพสัมพันธมิตรสามารถบุกเข้ายึดประเทศไทยได้ จึงได้เรียกธนบัตรนี้ว่าธนบัตรแบบบุก แต่สงครามได้ยุติลงเสียก่อน รัฐบาลจึงได้ติดต่อขอรับธนบัตรนี้จากกองทหารอังกฤษเพื่อมาใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนธนบัตร

  เมื่อได้รับธนบัตรมาแล้วรัฐบาลได้พิมพ์ลายมือชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และข้อความ รัฐบาลไทย ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ทับข้อความ ISSUED IN SIAM ในการพิมพ์ข้อความทับนี้ได้ใช้แม่พิมพ์หลายแบบ บางแม่พิมพ์ก็มีการพิมพ์ตกเป็น ธนบัตรเปนเงินชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย (ตกคำว่า ที่ และ )

  ธนบัตร 1 บาท แบบบุก ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2489

  ขนาดธนบัตร

  7.30 x 11.40 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  ก ๑ - ก ๑๐๐

  ธนบัตรด้านหน้า

  เป็นกรอบซุ้มประตูลายเถาไม้ มีคำว่า ONE BAHT ทับลายเฟื่องตรงกลาง มีพิมพ์เลขกำกับชนิดราคาทั้งตัวเลขไทยและเลขอารบิค มีข้อความพิมพ์ทับด้วยหมึกสีดำคำว่า รัฐบาลไทย ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย และลายมือชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหมายเลขธนบัตร

  ธนบัตรด้านหลัง

  เป็นกรอบลายเฟื่องล้อมรอบ มีตัวเลข 1 ทับลายเฟื่องตรงกลาง มุมทั้งสี่มีตัวเลข ๑ กำกับพร้อมข้อความ หนึ่งบาท

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  นายปรีดี พนมยงค์ (24 มี.ค. 2489 - 23 ส.ค. 2489)