ธนบัตร 1000 บาท แบบ 1 มีทั้งหมด 3 รุ่นดังนี้

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 1 รุ่น 1 ด้านหน้า

ธนบัตร 1000 บาท รุ่น 1 สีด้านในสีเหลืองพิมพ์เป็นสีพื้น ลายน้ำบอกราคาเป็นเส้นคู่ หมายเลขธนบัตรเริ่มที่ จ1 00001


ธนบัตร 1000 บาท แบบ 1 รุ่น 2 ด้านหน้า

ธนบัตร 1000 บาท รุ่น 2 เปลี่ยนจากสีพื้นเหลืองเป็นตัวอักษรขนาดจิ๋ว "THOUSAND TICALS" พิมพ์สีน้ำตาลเรียงต่อกันเหมือนลายพื้น หมายเลขธนบัตรเริ่มที่ จ1 10001


ธนบัตร 1000 บาท แบบ 1 รุ่น 3 ด้านหน้า

ธนบัตร 1000 บาท รุ่น 3 เพิ่มหมายเลขธนบัตรใต้ลายเซ็นทั้ง 2 ข้าง และเปลี่ยนลายน้ำบอกราคาจากเส้นคู่เป็นเส้นเดี่ยว หมายเลขธนบัตรเริ่มที่ จ1 20001

ราคาธนบัตรโดยประเมิน

อยู่ในระหว่างอัพเดทราคา

ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรแบบ 1 ถูกจัดพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดอลารูเสร็จเรียบร้อยและส่งมาถึงสยามในปี 2455 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ตรา พระราชบัญญัติธนบัตรสยาม ร.ศ. 121 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2445 ให้ธนบัตรใช้แทนเงินเพื่อสะดวกต่อการนับและการพกพาของประชาชน ธนบัตรที่นำออกมาใช้เป็นรูปตั๋วสัญญาใช้เงินของรัฐบาลสยาม สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรมายื่นโดยทันทีและรับคืนเป็นเงินตราโลหะได้ที่กรมธนบัตร กรุงเทพหรือตามพระคลังของรัฐบาลในต่างจังหวัด ซึ่งกรมธนบัตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2445 ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังและมีการเปิดรับแลกธนบัตรเป็นปฐมฤกษ์แก่เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 1 พิมพ์เพียงด้านเดียวด้วยการพิมพ์แบบสีพื้น ไม่มีความนูนหนาของหมึก มีลายน้ำในเนื้อกระดาษเป็นลายน้ำรูปไอราพต ช้างสามเศียร และลายน้ำข้อความรัฐบาลไทยและราคา ลวดลายบนธนบัตรทุกชนิดราคามีลักษณะคล้ายกันกับชนิดราคาอื่น แต่แตกต่างที่ขนาดและสีสันในแต่ละราคา

ธนบัตร 1000 บาท รุ่น 1 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2445
ธนบัตร 1000 บาท รุ่น 2 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2452
ธนบัตร 1000 บาท รุ่น 3 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2455

ขนาดธนบัตร

12.60 x 20.50 เซนติเมตร

ลวดลายบนหน้าธนบัตร

บริเวณตอนกลางด้านบนมีตราแผ่นดิน ที่มุมทั้ง 4 มีเลขบอกราคาเป็นเลขไทยและเลขอารบิค หมวดอักษรและหมายเลขไทยอยู่ด้านบนขวา หมวดอัษรโรมันและหมายเลขอารบิคอยู่ด้านบนซ้าย พิมพ์วันที่ของธนบัตรไว้ใต้หมวดอัษรและหมายเลขธนบัตร มีอักษรจีนอยู่ในกรอบด้านซ้าย อักษรมลายูอยู่ในกรอบด้านขวา

ลายมือชื่อบนธนบัตร

 • มหิศร - รัชนี
 • มหิศร - พระสุวรรณ
 • กิติยากร - พระมนัส
 • กิติยากร - ไชยยศ
 • กิติยากร - พระยาเทพ
 • ศุภโยค - พระยาเทพ

  เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันต์มงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (26 ส.ค. 2439 - 1 ก.ค. 2449)
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (17 ก.พ. 2540 - 17 ม.ค. 2465)
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม (17 ม.ค. 2465 - 26 ต.ค. 2472)

  เจ้าพนักงานธนบัตร
  พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (7 ก.ย. 2445 - 3 มี.ค. 2446)
  พระสุวรรณภัคดี (5 มี.ค. 2446 - 21 ส.ค. 2452)
  พระมนัสมานิต (21 ส.ค. 2452 - 1 ม.ค. 2460)
  พระยาไชยยศสมบัติ (1 ม.ค. 2460 - 6 ธ.ค. 2463)
  พระยาเทพรัตนนรินทร์ (6 ธ.ค. 2463 - 17 ก.พ. 2468)