ธนบัตร 100 บาท แบบ 1 มีทั้งหมด 5 รุ่นดังนี้

ธนบัตร 100 บาท แบบ 1 รุ่น 1 ด้านหน้า

ธนบัตร 100 บาท รุ่น 1 สีด้านในสีเหลืองพิมพ์เป็นสีพื้น ลายน้ำบอกราคาเป็นเส้นคู่ หมายเลขธนบัตรเริ่มที่ ง1 00001


ธนบัตร 100 บาท แบบ 1 รุ่น 2 ด้านหน้า

ธนบัตร 100 บาท รุ่น 2 เปลี่ยนจากสีพื้นเหลืองเป็นตัวอักษรขนาดจิ๋ว "HUNDRED TICALS" พิมพ์สีเเหลืองเรียงต่อกันเหมือนลายพื้น หมายเลขธนบัตรเริ่มที่ ง1 65001


ธนบัตร 100 บาท แบบ 1 รุ่น 3 ด้านหน้า

ธนบัตร 100 บาท รุ่น 3 เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้ำตาล และเปลี่ยนลายน้ำบอกราคาจากเส้นคู่เป็นเส้นเดี่ยว หมายเลขธนบัตรเริ่มที่ ง2 50001


ธนบัตร 100 บาท แบบ 1 รุ่น 4 ด้านหน้า

ธนบัตร 100 บาท รุ่น 4 เพิ่มหมายเลขธนบัตรใต้ลายเซ็นทั้ง 2 ข้าง หมายเลขธนบัตรเริ่มที่ ง3 50001


ธนบัตร 100 บาท แบบ 1 รุ่น 5 ด้านหน้า

ธนบัตร 100 บาท รุ่น 5 เปลี่ยนสีกรอบจากน้ำตาลเข้มเป็นม่วงอ่อน หมายเลขธนบัตรเริ่มที่ ง4 00001

ราคาธนบัตรโดยประเมิน

 • รุ่น 2 เลขธรรมดา ลายเซ็น พระยาสุริยา-พระสุวรรณ สภาพ VF ราคาประมาณ 165,000 - 173,000 บาท
 • รุ่น 3 เลขธรรมดา ลายเซ็น กิติยากร-พระมนัส สภาพ VF ราคาประมาณ 230,000 - 242,000 บาท
 • รุ่น 4 เลขธรรมดา ลายเซ็น กิติยากร-พระมนัส สภาพ VG ราคาประมาณ 39,000 - 41,000 บาท
 • รุ่น 5 เลขธรรมดา ลายเซ็น ศุภโยค-พระยาเทพ สภาพ UNC ราคาประมาณ 177,600 - 186,000 บาท
 • รุ่น 5 เลขธรรมดา ลายเซ็น ศุภโยค-พระยาเทพ สภาพ VG ราคาประมาณ 38,000 - 40,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตรแบบ 1 ถูกจัดพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดอลารูเสร็จเรียบร้อยและส่งมาถึงสยามในปี 2455 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ตรา พระราชบัญญัติธนบัตรสยาม ร.ศ. 121 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2445 ให้ธนบัตรใช้แทนเงินเพื่อสะดวกต่อการนับและการพกพาของประชาชน ธนบัตรที่นำออกมาใช้เป็นรูปตั๋วสัญญาใช้เงินของรัฐบาลสยาม สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรมายื่นโดยทันทีและรับคืนเป็นเงินตราโลหะได้ที่กรมธนบัตร กรุงเทพหรือตามพระคลังของรัฐบาลในต่างจังหวัด ซึ่งกรมธนบัตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2445 ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังและมีการเปิดรับแลกธนบัตรเป็นปฐมฤกษ์แก่เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ

  ธนบัตร 100 บาท แบบ 1 พิมพ์เพียงด้านเดียวด้วยการพิมพ์แบบสีพื้น ไม่มีความนูนหนาของหมึก มีลายน้ำในเนื้อกระดาษเป็นลายน้ำรูปไอราพต ช้างสามเศียร และลายน้ำข้อความรัฐบาลไทยและราคา ลวดลายบนธนบัตรทุกชนิดราคามีลักษณะคล้ายกันกับชนิดราคาอื่น แต่แตกต่างที่ขนาดและสีสันในแต่ละราคา

  ธนบัตร 100 บาท รุ่น 1 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2445
  ธนบัตร 100 บาท รุ่น 2 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2447
  ธนบัตร 100 บาท รุ่น 3 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2453
  ธนบัตร 100 บาท รุ่น 4 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2457
  ธนบัตร 100 บาท รุ่น 5 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2460

  ขนาดธนบัตร

  12.60 x 20.50 เซนติเมตร

  ลวดลายบนหน้าธนบัตร

  บริเวณตอนกลางด้านบนมีตราแผ่นดิน ที่มุมทั้ง 4 มีเลขบอกราคาเป็นเลขไทยและเลขอารบิค หมวดอักษรและหมายเลขไทยอยู่ด้านบนขวา หมวดอัษรโรมันและหมายเลขอารบิคอยู่ด้านบนซ้าย พิมพ์วันที่ของธนบัตรไว้ใต้หมวดอัษรและหมายเลขธนบัตร มีอักษรจีนอยู่ในกรอบด้านซ้าย อักษรมลายูอยู่ในกรอบด้านขวา

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

 • มหิศร - รัชนี
 • มหิศร - พระสุวรรณ
 • พระยาสุริยา - พระสุวรรณ
 • กิติยากร - พระสุวรรณ
 • กิติยากร - พระมนัส
 • กิติยากร - ไชยยศ
 • กิติยากร - พระยาเทพ
 • ศุภโยค - พระยาเทพ

  เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันต์มงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (26 ส.ค. 2439 - 1 ก.ค. 2449)
  พระยาสุริยานุวัตร (1 ก.ค. 2449 - 17 ก.พ. 2450)
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (17 ก.พ. 2540 - 17 ม.ค. 2465)
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม (17 ม.ค. 2465 - 26 ต.ค. 2472)

  เจ้าพนักงานธนบัตร
  พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (7 ก.ย. 2445 - 3 มี.ค. 2446)
  พระสุวรรณภัคดี (5 มี.ค. 2446 - 21 ส.ค. 2452)
  พระมนัสมานิต (21 ส.ค. 2452 - 1 ม.ค. 2460)
  พระยาไชยยศสมบัติ (1 ม.ค. 2460 - 6 ธ.ค. 2463)
  พระยาเทพรัตนนรินทร์ (6 ธ.ค. 2463 - 17 ก.พ. 2468)