ธนบัตร 50 บาท แบบ 1 มีทั้งหมด 2 รุ่นดังนี้

ธนบัตร 50 บาท แบบ 1 รุ่น 1 ด้านหน้า

ธนบัตร 50 บาท รุ่น 1 นำธนบัตร 1 บาท มาพิมพ์ทับราคาใหม่


ธนบัตร 50 บาท แบบ 1 รุ่น 2 ด้านหน้า

ธนบัตร 50 บาท รุ่น 2 เพิ่มลายพิมพ์ดุนนูนตราช้างสามเศียรที่ตรงกลางล่าง

ราคาธนบัตรโดยประเมิน

อยู่ในระหว่างอัพเดทราคา

ข้อมูลธนบัตร

ช่วงปลายปี 2460 ภาวะสงครามโลกครั้งที่ 1 ในยุโรปรุนแรงมากขึ้นจนมีผลกระทบถึงการขนส่งธนบัตรจากประเทศอังกฤษมายังสยาม จึงเกิดความขาดแคลนธนบัตรขึ้นในระบบ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในขณะนั้นจึงรับสนองพระบรมราชโองการให้นำธนบัตรราคา 1 บาทในหมวดที่ยังไม่ได้จ่ายออกนำมาพิมพ์ทับราคาเป็น 50 บาท โดยให้ออกใช้ตามจำนวนที่เห็นสมควร

ธนบัตร 50 บาท รุ่น 1 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2461
ธนบัตร 50 บาท รุ่น 2 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2461/p>

ขนาดธนบัตร

10.50 x 16.50 เซนติเมตร

ลายมือชื่อบนธนบัตร

เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (17 ก.พ. 2540 - 17 ม.ค. 2465)