ธนบัตร 1 บาท แบบ 1 ด้านหน้า

ราคาธนบัตรโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น กิติยากร-ไชยยศ สภาพ EF ราคาประมาณ 47,200 - 49,600 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น กิติยากร-ไชยยศ สภาพ VF ราคาประมาณ 27,100 - 28,500 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น กิติยากร-พระยาเทพ สภาพ UNC ราคาประมาณ 80,000 - 84,300 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น กิติยากร-พระยาเทพ สภาพ EF ราคาประมาณ 49,600 - 52,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น กิติยากร-พระยาเทพ สภาพ F ราคาประมาณ 28,300 - 29,700 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ศุภโยค-พระยาเทพ สภาพ UNC ราคาประมาณ 42,500 - 44,600 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ศุภโยค-พระยาเทพ สภาพ VF ราคาประมาณ 23,600 - 24,800 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตรแบบ 1 ที่ออกในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น ราคาต่ำที่สุดคือธนบัตร 5 บาท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติธนบัตรสยาม ร.ศ. 121 ที่บัญญัติว่า "สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ใดที่นำธนบัตรมายื่นโดยทันทีเป็นจำนวนเงินตามสัญญาใบหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5 บาท"

  ในยุคแรกนั้นไม่มีความจำเป็นในการผลิตธนบัตร 1 บาทเพื่อนำมาใช้เนื่องจากมีเหรียญ 1 บาทหมุนเวียนใช้อย่างพอเพียงแล้ว แต่ผลจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 นั้นราคาแร่เงินในตลาดโลกสูงขึ้นมากจนสูงกว่ามูลค่าเหรียญเงินที่ใช้อยู่จึงเกิดการนำเหรียญไปหลอมเป็นเงินแท่งขายออกต่างประเทศ

  รัฐบาลจึงเห็นความจำเป็นในการออกธนบัตรราคาต่ำเพื่อชดเชยการใช้เหรียญที่หายไปจากระบบ จึงได้ออกประกาศเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนบัตรสยามเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2461 ให้อำนาจกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในการจัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตร 1 บาท

  ธนบัตร 1 บาท แบบ 1 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2461 ในสมัยรัชกาลที่ 6

  ขนาดธนบัตร

  10.50 x 16.50 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมวดเลข

  ฮ1 - ฮ100 , อ1 - อ100 , ฬ1 - ฬ100 , ห1 - ห100 , ส1 - ส100 and ว1 - ว100

  ลวดลายบนหน้าธนบัตร

  แบบลวดลายเหมือนธนบัตร 5 บาท ปรับเลขราคาทุกภาษาเป็น 5 บาท และไม่มีข้อความภาษาจีนและภาษามลายูในกรอบด้านข้างซ้ายขวา

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

 • กิติยากร - ไชยยศ
 • กิติยากร - พระยาเทพ
 • ศุภโยค - พระยาเทพ

  เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (17 ก.พ. 2540 - 17 ม.ค. 2465)
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม (17 ม.ค. 2465 - 26 ต.ค. 2472)

  เจ้าพนักงานธนบัตร
  พระยาไชยยศสมบัติ (1 ม.ค. 2460 - 6 ธ.ค. 2463)
  พระยาเทพรัตนนรินทร์ (6 ธ.ค. 2463 - 17 ก.พ. 2468)