อัฐกระดาษ

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 26 ธันวาคม 2560

ข้อมูล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในปี พ.ศ. 2416 ได้ทรงปฏิรูประบบการเงินการคลังของประเทศตามอย่างประเทศตะวันตก ต่อมาในปี 2426 ราคาทองแดงและดีบุกในตลาดโลกถีบตัวสูงอย่างมากจนมีมูลค่าของโลหะมากกว่าราคาแลกเปลี่ยนของเงินพดด้วง จึงเกิดการเก็งกำไรโดยการนำเงินพดด้วงมาหลอมและนำไปขายออกนอกประเทศอย่างแพร่หลาย

เมื่อเงินพดด้วงมีไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียนในระบบ ประชาชนจึงยอมรับเอาเบี้ยที่ใช้ในการวางเงินในบ่อนพนันเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน เบี้ยที่ใช้นี้เป็นเบี้ยที่ทำจากกระเบื้องดินเผามีลวดลายบนหน้าเบี้ยแบบต่างๆ ซึ่งในสมัยนั้นเรียกเบี้ยบ่อนการพนันนี้ว่า "ปี้" แต่รัฐบาลไม่ส่งเสริมให้ประชาชนนำปี้มาใช้แทนเงินเนื่องจากประชาชนเป็นผู้เสียเปรียบเมื่อต้องนำปี้มาแลกเป็นเงินคืนจากบ่อน และในบางครั้งหากบ่อนปิดกิจการลงประชาชนที่ถือปี้นั้นก็ไม่สามารถนำปี้นั้นไปแลกเงินจากใครได้

เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดเงินนี้รัฐบาลจึงได้สั่งผลิตเหรีญเงินจากประเทศอังกฤษมาใช้ แต่การส่งมอบนั้นใช้เวลากว่าครึ่งปี รัฐบาลจึงได้พิมพ์อัฐกระดาษมาทดแทนเงินราคาต่ำเพื่อใช้ไปในช่วงระยะเวลาที่เหรียญเงินยังไม่ส่งมา

อัฐกระดาษนำออกใช้ในปี พ.ศ. 2417 และถูกนำมาใช้หมุนเวียนในตลาดพร้อมๆ กับปี้ จนเมื่อเหรียญเงินจากประเทศอังกฤษส่งมาแล้ว รัฐบาลจึงสั่งห้ามใช้ปี้อีกต่อไปและเรียกคืนอัฐกระดาษกลับจากระบบ