ธนบัตรที่ระลึก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ด้านหน้า
ธนบัตรที่ระลึก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ลายน้ำ
ธนบัตรที่ระลึก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

ในโอกาสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2533 ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเป็นการสมควรออกธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ สมัยอันเป็นมงคลนี้

ธปท. ได้นำรูปแบบธยบัตรชนิดราคา 50 บาท แบบ 13 มาปรับปรุงในส่วยของลายน้ำ สีของเส้นใยใสและข้อความในเส้นใย และประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2533 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 22 ตุลาคม 2533 ในราคาฉบับละ 50 บาท และใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนได้

จำนวนการพิมพ์

ไม่พบข้อมูลจำนวนผลิต หมวดอักษร 0ฉ

ลักษณะธนบัตร

ธนบัตรมีขนาดและลักษณธเหมือนกับธนบัตรชนิดราคา 500 บาทแบบ 13 ต่างกันที่ลายน้ำเป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คู่กับเลขไทย ๙๐ ซึ่งมีความโปร่งแสงพิเศษ ใต้ลายน้ำมีคำว่า สมเด็จพระศรีนครินทารบรมราชชนี ๙๐ พรรษา

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๑๘๘ หน้า ๒๓ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๓