ธนบัตร 500 บาท แบบ 13 ด้านหน้า
ธนบัตร 500 บาท แบบ 13 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น บรรหาร-วิจิตร สภาพ UNC ราคาประมาณ 800 - 850 บาท
 • ชุดเลขตอง 1's - 9's ลายเซ็น สุธี-กำจร สภาพ UNC ราคาประมาณ 240,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตรแบบ 13 นี้ ออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ "ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี" เพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จึงได้นำภาพเหตุการณ์สำคัญนับแต่แรกสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมาใส่ในธนบัตร

  ธนบัตร 500 บาท แบบ 13 ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2530 และเริ่มจ่ายแลกเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2530

  ลวดลายส่วนใหญ่ของธนบัตร 50 บาท แบบ 13 นี้ยังถูกนำไปใช้ในการผลิตธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ในปี 2533

  ขนาดธนบัตร

  8.00 x 16.00 เซนติเมตร

  ธนบัตรด้านหน้า

  สีหลักของธนบัตรเป็นสีม่วง มีภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องแบบจอมทัพอยู่ตรงกลางขวา ด้านขวาเป็นรูปตราจักรีสีไพล

  ธนบัตรด้านหลัง

  มีภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีภาพประกอบเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่ตรงกลาง

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  นายสุธี สิงห์เสน่ห์ (11 ส.ค. 2529 - 8 ส.ค. 2531)
  นายประมวล สภาวสุ (9 ส.ค. 2531 - 26 ส.ค. 2533)
  นายวีรพงษ์ รามางกูร (26 ส.ค. 2533 - 13 ธ.ค. 2533)
  นายบรรหาร ศิลปอาชา (14 ธ.ค. 2533 - 23 ก.พ. 2534)
  นายสุธี สิงห์เสน่ห์ (6 มี.ค. 2534 - 16 เม.ย. 2535)
  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ (28 ก.ย. 2535 - 17 ก.ค. 2538)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  นายกำจร สถิรกุล (14 ก.ย. 2527 - 5 มี.ค. 2533)
  นายชวลิต ธนะชานันท์ (6 มี.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2533)
  นายวิจิตร สุพินิจ (1 ต.ค. 2533 - 1 ก.ค. 2539)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  การพิมพ์หมึกนูน มีแถบเส้นมั่นคงฝังในเนื้อกระดาษ ตำแหน่งพระครุฑพ่าห์ที่ด้านหน้าด้านหลังตรงกันเมื่อยกส่องจะซ้อนทับกันพอดี

  ข้อมูลอ้างอิง

  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๐๔ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๐