ในโอกาสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2533 ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเป็นการสมควรออกธนบัตรที่ระลึก 2 ชนิดราคาคือ 50 บาท และ 500 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ สมัยอันเป็นมงคลนี้

คลิกดูข้อมูลและราคาประเมินของธนบัตรแต่ละแบบ