ธนบัตรที่ระลึก ครบรอบ 120 ปี กระทรวงการคลัง ด้านหน้า
ธนบัตรที่ระลึก ครบรอบ 120 ปี กระทรวงการคลัง ข้อความ
ธนบัตรที่ระลึก ครบรอบ 120 ปี กระทรวงการคลัง ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี กระทรวงการคลัง วันที่ 14 เมษายน 2538 ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเป็นการสมควรออกธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 10 บาท ในโอกาสนี้

ธปท. ออกแบบธนบัตรโดยนำธนบัตร 10 บาท แบบ 12 มาปรับปรุง และประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2538 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 11 เมษายน 2538 ในราคาฉบับละ 10 บาท และใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนได้

จำนวนการพิมพ์

ไม่เกิน 90 ล้านฉบับ หมวดอักษร 0ธ - 8ธ

ลักษณะธนบัตร

รูปด้านหน้าธนบัตรเหมือนกับธนบัตร 10 บาท แบบ 12 ต่างกันที่ด้านหน้าบริเวณขอบล่างตรงกลางมีคำว่า ๑๒๐ ปี กระทรวงการคลัง วันที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๘

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๒๗ ง หน้า ๘ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๘