เงินกระดาษหลวง 1 บาท ด้านหน้า
เงินกระดาษหลวง 1 บาท ด้านหลัง

เงินกระดาษหลวง 1 บาท


เงินกระดาษหลวง 5 บาท ด้านหน้า
เงินกระดาษหลวง 5 บาท ด้านหลัง

เงินกระดาษหลวง 5 บาท


เงินกระดาษหลวง 10 บาท ด้านหน้า
เงินกระดาษหลวง 10 บาท ด้านหลัง

เงินกระดาษหลวง 10 บาท


เงินกระดาษหลวง 40 บาท ด้านหน้า
เงินกระดาษหลวง 40 บาท ด้านหลัง

เงินกระดาษหลวง 40 บาท


เงินกระดาษหลวง 80 บาท ด้านหน้า
เงินกระดาษหลวง 80 บาท ด้านหลัง

เงินกระดาษหลวง 80 บาท


เงินกระดาษหลวง 100 บาท ด้านหน้า
เงินกระดาษหลวง 100 บาท ด้านหลัง

เงินกระดาษหลวง 100 บาท


เงินกระดาษหลวง 400 บาท ด้านหน้า
เงินกระดาษหลวง 400 บาท ด้านหลัง

เงินกระดาษหลวง 400 บาท


เงินกระดาษหลวง 800 บาท ด้านหน้า
เงินกระดาษหลวง 800 บาท ด้านหลัง

เงินกระดาษหลวง 800 บาท

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 26 ธันวาคม 2560

ข้อมูล

ขณะที่ธนาคารต่างประเทศที่เปิดสาขาในไทยได้นำบัตรธนาคารต่างประเทศออกให้ลูกค้าใช้ รัฐบาลได้หาทางแก้ไขสถานการณ์ขาดแคลนเงินในตลาด พระคลังมหาสมบัติได้รับมอบหน้าที่ให้พิมพ์เงินกระดาษหลวงโดยสั่งพิมพ์ไปยังบริษัท Giesecke & Devrient จำกัด ประเทศเยอรมัน และได้รับมอบเมื่อปี พ.ศ. 2435

แต่เงินกระดาษหลวงที่ได้สั่งพิมพ์ไว้นี้ไม่ได้นำออกมาใช้ สันนิษฐานว่าจากความขัดแย้งกรณีพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงระหว่างสยามและฝรั่งเศส และสยามต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ฝรั่งเศสเป็นเงิน 3 ล้านฟรังก์ เป็นเหตุให้เงินสำรองอาจมีไม่เพียงพอสำหรับหนุนหลังเงินที่จะนำออกมาใช้

รัฐบาลสยามได้ทำลายเงินกระดาษหลวงเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม แต่เหลือไว้บางส่วนเพื่อเป็นตัวอย่าง